Patzier Mihály Ignác

Full text search

Patzier Mihály Ignác (1760as évek – 19. sz. eleje): tanár. 1788 – 1797-ben a mennyiségtan, fizika és gépészet tanára Selmecen, majd Ruprecht Antal utódaként a kémia, ásványtan és kohászat tanszékét kapta meg (1792 – 1811). Előadásainak anyagát magas színvonalú 4 kötetes tankönyvben tette közzé. – F. m. Anleitung zur metallurgischen Chemie (I – IV., Buda, 1805). – Irod. Pauer János: A selmecbányai m. kir. bányászati és erdészeti akadémia története (Selmecbánya, 1896); Proszt János: A Selmeci Bányászati Akadémia, mint a kémiai tudományos kutatás bölcsője hazánkban (Sopron, 1938).

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT