Pataki Vidor János

Full text search

Pataki Vidor János (Pécs, 1901. febr. 19.Bp., 1973. okt. 5.): cisztercita szerzetes, tanár, művészettörténész. Középiskolásként belépett a ciszterci rendbe (1917). A budapesti tudományegy. magyar-történelem szakán tanári diplomát szerzett (1925) és doktorált. 1924-ben pappá szentelték. Az egri rendi gimn.-ban tanított (1925–38). Pálosi Ervin jogtanárral az egri vár feltárásának kezdeményezője. Sokat foglalkozott az egri vár építéstörténetének kutatásával külföldi és hazai levéltárakban számos értékes forrást tárt fel. A rend bp.-i gimn.-ában tanított (1938–48); lelkészként (1948–53), majd kisegítő lelkészként (1953–71) működött. Bp.-re kerülése után a M. Orsz. Levéltárban különböző megbízatások keretében művészettörténeti forráskutatásokat végzett. – F. m. Hunyadi János pályája 1446-tól 1448-ig (doktori értekezés, kézirat, Bp., 1924); A XVI. századi várépítés Magyarországon (A Bécsi M. Tört. Int. Évk., 1931); Az egri vár élete (történeti tanulmány; A Cisztercita Rend egri Szt. Bernát-gimn.-ának évk.-ve, 1933-34). – Irod. Hervay Ferenc: P. V. J. (Az Egri Vár Híradója, 1975. 11. sz.).

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT