Papp Lajos

Full text search

Papp Lajos (Tiszaroff, 1906. márc. 8.Bp., 1973. márc. 30.): politikus, országgyűlési képviselő. Szobrásznak készült, de anyagi nehézségek miatt kőfaragószakmát tanult. Egy ideig Egerben, Debrecenben, Miskolcon dolgozott. 1927-ben Bp.-en helyezkedett el, tagja lett a Magyar Építőipari Munkások Országos Szövetségének (MÉMOSZ) és az MSZDP-nek. A KIMSZ-ben végzett felelős munkát. 1928-ban tagja lett az illegális KMP-nek, 1929–30-ban a KMP egyik bp.-i ker.-i titkára, 1931–33-ban a MÉMOSZ-ban működő kommunista frakciót irányította. A KMP megbízásából az Egyesült Szakszervezeti Ellenzék vezetője (1933–35). Egyik szervezője volt 1935-ben az építőipari sztrájknak. 1936. szept.-ben a Kommunista Internacionálé (Komintern) megbízásából Prágába utazott és bekapcsolódott a KMP irányítását létrehozó ideiglenes titkárság munkájába. 1938 őszén, a müncheni egyezmény után a Komintern utasítására Párizsba utazott. Összeköttetést talált a Francia Kommunista Párttal. 1939 őszén már szervezte a Franciao.-ben élő m.-okat a német fasizmus elleni harcra. Részt vett az illegális Magyar Szemle c. lap írásában és szerkesztésében. Tamás Aladárral együtt 1939-ben létrehozták a párizsi Üzenet c. folyóiratot és köréje tömörítették a Párizsban élő m. írókat, művészeket. Részt vett a párizsi fölkelésben (1944. aug. 19–25.). Visszatért Mo.-ra (1945. febr.). Szegeden kezdte el tevékenységét, cikkeket írt a szegedi Délmagyarország c. lapba. Tömegszervező, majd éveken át az Építésügyi Min. vezető munkatársa, ogy.-i képviselő (1949–67), 1969-től nyugdíjas. – M. Törvényen kívül (Bp., 1973); Veszprém megye 1946–1947-ben (visszaemlékezés; Tanúságtevők c. kötet, Bp., 1975). – Irod. Csaba Imre: A kovácsmester legkisebb fia (Napló, 1967. márc. 5.); Harcok, emlékek (Bp., 1969); P. L. (1906–1973) (Népszabadság, 1973. márc. 31.); A szocialista forradalomért (Bp., 1975).

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT