Papp János

Full text search

Papp János (Bp., 1919. dec. 10.Bp., 1987. szept. 14.): ref. lelkész. Középisk.-it a bp.-i ref. gimn.-ban végezte (1929-37). Teológiát is Bp.-en tanult (1937-41). A Nagykőrösi Ref. Tanítóképzőben 1941-42-ben végzett tanfolyam után lelkész-tanítói oklevelet szerzett. 1942. szept.-től a Soli Deo Gloria diákszövetség főtitkára. E minőségében jelentős munkát végzett a Magyar Élet Konferencia (Szárszó, 1943) megszervezésében és lebonyolításában. 1943-tól segédlelkész Bp.-en, 1945-től a Keresztény Ifjúsági Egyesület missziói lelkésze, elsősorban pénzügyi és számviteli teendőkkel. Az Orsz. Ref. Missziói Munkásszövetség megalakulása után a „Biblia Tanítás Munkaága” keretében a középfokú gyülekezeti Biblia-isk.-k egyik előadója. 1951-től a Konventi Iroda pénzügyi és gazdasági osztályának h. vezetője, majd osztályvezetője. 1979-től zsinati tanácsos.– Irod. P. J. (1919-1987) (Reformátusok Lapja, 1987).

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT