Draskovics György

Full text search

Draskovics György (Bilina, Horváto. 1515. febr. 5.Bécs; 1587. jan. 31.): bíboros, érsek. Fráter György unakaöccse. Krakkóban, Bécsben, Bolognában, majd Rómában tanult, ahol 1539-ben pappá szentelték. Váradi kanonok, aradi, jászói, majd pozsonyi prépost, 1557-ben apostoli protonotárius, 1558. nov. 22-től pécsi, 1563-tól zágrábi püspök, 1573. jún. 9-én c. kalocsai érsek lett. 1578. ápr. 25-től győri püspök. 1585. dec. 18-án bíboros, 1567-től horvát bán. 1579-ben kir. helytartó és kancellár. 1559-ben I. Ferdinánd kíséretében részt vett az augsburgi birodalmi gyűlésen, 1561. dec.–1563. dec. között a tridenti zsinaton, ahol Ferdinánd császár nevében fontos reformjavaslatokat tett. Ő telepítette le Mo.-on a jezsuita rendet. Zsinati és más egyházi beszédei nyomtatásban is megjelentek. – Irod. Frankl Vilmos: A magyar főpapok a tridenti zsinaton (Esztergom, 1863).

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT