Blaskó János

Full text search

Blaskó János (? 1755Sátoraljaújhely, 1821 után): mérnök. Oklevelét valószínűleg a szempci Collegium Oeconomicumban szerezte (1777 körül). 1789-ben a kassai kerület ig. mérnöke, majd 1795-től Zemplén vm. hites földmérője. Folyószabályozásokkal kapcsolatos vízügyi térképei maradtak reánk, többek között a Tisza, Zboj, Füzesér, Latorca, Ondava folyókról. 1800-ban elkészítette Sárospatak, majd 1801-1803 között Sátoraljaújhely várostérképét, melyek geodézia-történeti szempontból is jelentősek. Kéziratos térképei és jelentései az Orsz. Levéltárban, valamint a sátoraljaújhelyi Állami Levéltárban találhatók.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT