Zádor

Full text search

Zádor György (családi néven Stettner), legfelsőbb itélőszéki biró, jogtudós, született Dukán (Vas) 1799 jul. 3-án, meghalt Pesten 1866 aug. 17. Tanulmányait Kőszegen, Pápán és Győrben végezte. Ügyvédi vizsgát tett Pesten. A jogtudományok mellett foglalkozott az irodalommal is és mint Vörösmartynak hűséges barátja, annak minden irodalmi vállalkozásában részes volt. Fenyéri Gyula név alatt irt a Tudományos Gyüjteménybe, Aurorába, Kassai Minervába. Szépirodalmi, esztetikai és tudományos cikkeket irt. A Kisfaludy-társaság egyik alapító tagja volt. A m. tud. akadémia mindjárt alakulásakor levelező, pár év mulva a törvénytudományi osztály rendes tagjává választotta. Mint a pápai jogakadémia tanára irta a Váltójogtan c. könyvét. 1848. a váltófőtörvényszék ülnöke, 1861. a hétszemélyes tábla birája lett s mint ilyen halt meg. Irói életére jellemzők Vörösmartyval váltott levelei.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT