Waldstätten

Full text search

Waldstätten János báró, osztrák-magyar táborszernagy és hadi iró, szül. Gospicban (Horváthország) 1833 jun. 24. Miután a bécsújhelyi katonai akadémiát elvégezte, 1851. mint hadnagy a hadseregbe lépetté 1854. főhadnagygyá lépett elő s a hadi iskola elvégzése után mint százados a törzskarba osztatott. Mint ilyen, részt vett az 1589-iki olasz hadjáratban, ahol Magenta és Solferino mellett kitüntette magát s őrnagygyá neveztetett ki. Az 1866-iki hadjáratban a poroszok ellen az I. könnyü lovasdandárhoz osztatott be mint törzskari főnök; 1867. alezredes, 1870. ezredes lett a törzskarban s a hadi iskola tanára; 1876. ezredes lett a törzskarban s a hadi iskola tanára; 1876. a törzskari munkálatok egyik osztályának főnökévé tették. 1877. mint a 7. gyalogdandár parancsnoka részt vett a boszniai hadjáratban s miután itt kiválóan bevált, 1882-ben altábornagygyá lépett elő s 1889. mint a 7. hadtest vezénylő tábornoka Temesvárra ment. 1889. táborszernagygyá nevezték ki eddigi állomásán. 1887 óta a 81. gyalogezred tulajdonosa. 1896 febr. nyugalomba lépett. Több kiváló szakmunka szerzője, igy: Die Taktik (Bécs 1890, 2 köt.); Die Terrainlehre (u. o. 1872); továbbá: Über den Nachrichtendienst (u. o. 1870); Die Kavallerie in den Schlachten der Zukunft (Teschen 1874); Technik des angriffsweisen Gefechts der Infanterie (Bécs 1885); Die Kavalleriemanöver bei Totis (Teschen 1895).

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT