Ottó

Full text search

Ottó József, középiskolai tanár, szül. Gyetván 1861 jun. 5. Tanulmányait a budapesti egyetemen végezte, hol tanári és bölcsészetdoktori oklevelet nyert. 1883. tanári minőségben a budapesti VI. (V.) kerületi állami főreáliskolához került, hol jelenleg is működik. 1893-ban a közoktatásügyi kormány tanulmányútra küldte ki külföldre s az itt szerzett tapasztalatait itthon nyomban érvényesítette. A közoktatásügyi miniszter megbizásából még ez év okt. és 1895. a középiskolai tanárok számára első ízben játéktanfolyamot rendezett. 1894. a Budapesten tartott demográfiai kongresszus alkalmából bemutatta a kongresszus tagjainak a külföldi és hazai ifjusági játékokat. Számos közleményt irt tetnevelési szaklapokban; 1884. kiadta I. Mátyás küldiplomáciája c. értekezését; 1896. pedig a közoktatásügyi minisztérium megbizásából Ifjusági játékok c. játékkönyvet állított össze középiskolák számára. E Lexikonba világtörténeti cikkeket irt.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT