Gyalár,

Full text search

Gyalár, (Gyelár), kisközség Hunyad vármegye hunyadi j.-ban, (1891) 1251 oláh lak., igen dus vasércteleppel, nagy erdős határral. itt vannak a vajda-hunyadi m. kir. vasgyár legjelentékenyebb vasérbányái, melyekben (1891) 943385 q. vasércet termeltek. A vasércet innen a Vajda-Hunyad-Vadudobri-i sodronypályán szállítják a vajda-hunyadi kohókba. Gy.-on a vaskő hatalmas tömzszsé tömörül, mely az altárna szintjén 80 m. mélységben 160 m. vastagságu. Az itt feltárt bányákban a vaskőmyennyiség oly nagy, hogy száz éven át évenként 1 1/2 millió tonna vaskő aknázható ki. Az itteni vaskő vastartalma 51-52 %. Az ugyanitt létezett plockai vasmű vasérctelepei 1890. a nadrági vasipar-társaság tulajdonába mentek át, mely az ott termelt vaskövet beolvasztás és további feldolgozás végett nadrági (Krassó-Szörény vármegye) gyártelepére szállítja. A közlekedés nehéz volta azonban a termelést tetemesen megnehezíti (1891: 6594 q. vasérc).

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT