Bábaképző intézet

Full text search

Bábaképző intézet az országban 7 van: 1. Budapesten, kapcsolatban az egyetem II. szülészeti és nőgyógyászati kórodájával, amelynek igazgatótanára Tauffer Vilmos dr. egyet. professzor. Itt két félévi tanfolyam van, magyar és német nyelven 5-5 hónapi tartammal; a téli szeptember-január hónapokban; a nyári február-junius hónapokban. - 2. Kolozsvárott, most kapcsolatban az egyetemi szülészeti kórodával, valószínüleg 1775 óta szervezve; itt a kurzus tanítási nyelve magyar, német, román és január közepétől junius közepéig tart. - 3. Pozsonyban, 1873 óta, első igazgatója Ambró volt. évente 2 kurzus van: a) magyar-német, október, február hónapokban és b) magyar-tót, március, juliusban. - 4. Nagyváradon, 1873 óta, igazgatója dr. Konrád Márk, évente 2 kurzus: március-julius és október-február hónapokban. Tanítási nyelv: magyar és román. - 5. Szegeden, 1884 óta, igazgatója dr. Mann Jakab, évenként két öthavi tanfolyam, mint 4 alatt. Tanítási nyelv magyar és német. - 6. Nagy-Szebenben. - 7. Ungváron, ez utolsó ideiglenesen mintegy próbaképen engedélyezett, úgynevezett II. rendü bábaiskola, amelyet Tauffer tanár kezdeményezésére a város és a megye közremüködésével dr. Novák Endre főorvos létesített. Itt kétféle tanítvány van: megyebeli «cédulás» bábák, akik 3 hónap mulva nyerhetnek az ő községükben érvényes bizonyítványt és rendes bába-oklevél elnyerésére törekvő nők, akik 6 hónapig tanulnak, hogy oklevelet kapjanak. Ilyen II. rendü intézetek létesítését Tauffer tanár nagyobb számban is kivánatosnak tartja, amint ezt A bábaügy állása hazánkban. Budapest. 1891. c. nagy munkájában kifejti. A bábasági tanfolyamra a fölvételi feltételek a következők: 20- 40 éves életkor, jó erkölcs, jó egészség, jártasság az olvasás és irásban. A vidéki iskolákban állami segítségben is részesülnek azok a tanulók, akik olyan községbe igyekeznek, ahol eddigelé okleveles bába nincs. Tauffer fentemlített művén kivül v. ö. Maizner János, A kolozsvári orvos-sebészi tanintézet történeti vázlata. Kolozsvár, Ajtai könyvnyomdája.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT