Baal

Full text search

Baal (a. m. úr), sémi istenség, amelynek tisztelete majdnem az összes sémi népeknél el volt terjedve. Palesztinában számos helynév a B. szónak összetetéleiből van véve, amely körülmény szintén a B. tiszteletének régi és elterjedt voltát bizonyítja. Ilyen helynevek: Baal Hermón, Baal Gad, Baal Meon. A moabiták földjén van B. Peor helység, ahol Baalt tisztelték. Különösen nagy tiszteletnek örvendett ez az istenség a feniciai városokban és ezek gyarmataiban. Tiruszban Melkart «a város ura» nevet viselt, aminthogy egy Málta szigetén talált oszlop fölirata ezen szavakkal kezdődik: «A mi urunknak, Melkartnak, Tirusz Baaljának». A hellen korszakban Melkartot Heraklesszel azonosították, nem egészen alaptalanul, mert mind a kettő napistenség. Hogy a feniciai gyarmatok is mily buzgó tisztelői voltak a B.-nak, mutatja a karthagóiak példája, akiknek nevei közt gyakran találjuk a B. és Melkart összetételeit, így p. a Hannibal (Hanni-baal a. m. Baal kegyelme), Hasdrubal (Azru-Baal a. m. Baal segítsége), Hamilkar (Abd-Melkart a. m. Melkart szolgája) nevekben. Tisztelték a feniciaiak a Baal Samîm-ot, «a mennyek Baalját» is, melyet Zeusszel azonosítottak. Karthago egyik legfőbb istensége volt a Baal-Chamman, mely a gyümölcsötérlelő nap égető hevének a személyesítése. Ennek a tisztelete Palesztinában is el volt terjedve és a néki szentelt oszlopok a bibliában chammanîm nevet viselnek. Az izraelitáknál Palesztinában való megtelepedésüktől kezdve gyakran mutatkozott a B. tisztelete; így különösen a bírák korában, később pedig, amidőn Izraelország királya, Ácháb, feleségének, Izebel tiruszi királyleánynak a kedveért terjesztette azt népe között. érthető tehát a harag és az elkeseredett gyülölet, amelylyel a próféták a B. tiszteletének minden nyilatkozásával szemben viselkedtek. Különösen hatásos volt Illésnek és utódjának Elizeusnak küzdelme, amely útóbbinak ösztönzésére Jéhu az Omridák dinasztiáját, amely a Baal-kultusz terjesztője volt, kiirtotta s a B. kultuszának, természetesen nem egyszersmind a pogányságnak, Izraelországban véget vetett.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT