Baán (nádasdi).

Full text search

Baán (nádasdi).
(I. K. 185.) Liptómegye egyik törzsökös, ősnemes családja, közös eredettel a Pongrácz, Pottornyai, Szent-Iványi és Szmrecsányi családokkal, melyekkel közös címet is használ. Legrégibb őse Lőrinc (1242), fia Bogomér, akinek IV. Béla király vitézségének elismeréséül 1267. azt a rengeteg lakatlan erdőséget adományozza, amely a Fehér-Vág, a Fekete-Vág, Bocza-folyó s a Vazuch-patak területét foglalja magában, egészen a Hernád-folyó forrásáig terjed és Szepes megyétől a Poprád vizének legfelső folyása határolja el.
Bogomér nemztségének közös törzsbeli ivadékai az 1346–48. között végrehajtott vagyonfelosztás után, a közösségből kilépvén, az osztályul kapott javadalmak főhelyei után külön családokat alapítottak. Gyermekeinek a nádasdi jószág tartozékaival jutván osztályrészül, »de Nádasd« neveztettek, amely család ivadékai még a XV. században is igen sokáig nevezték így magukat s csak a XV. századtól kezdve veszik fel a Baán de Nádasd nevet.
Címer: kék mezőben zöld halmon álló korona jobb oldalából vörösruhás kar emelkedik ki, kezében szalagot tartva, mely a korona bal oldalán öblével lefelé fordított kürtre van csavarva; a kar és kürt között arany csillag; sisakdísz: a pajzsalak; takaró: kék-arany, vörös-ezüst; pajzstartók: két, fekete ruhába öltözött bányász.
A család leszármazása 1725-től kezdve a következő:
Antal (szül. 1725., † 1766.), septemvir, neje besznákfalvi és kerneci Besznák Klára. Gyermekei:
I. János (szül. 1760., † 1819.), neje leökfalvi Horváth Anna. Fia:
Lajos (szül. 1796., † 1875.), neje dobói Dobay Franciska. Gyermekei:
1. Berta (szül. 1826., † 1913.), férje nádasdi Baán Bertalan († ).
2. Henrik (szül. 1827., elesett a szabadságharcban);
3. Gusztáv (szül. 1829., † 1851. osztrák fogságban);
4. Béla (szül. 1831., † 1909.), résztvett a szabadságharcban, neje dobói Dobay Klára;
5. Eugénia (szül. 1835., † 1869), férje dobói Dobay Imre († );
6. Gyula (szül. 1836., † 1918.), neje szentiváni SzentIvány Georgina († ). Gyermekei:
a) Miklós (szül. 1876., † 1927.), táblabiró, neje Rösler Margit († ). Fia Miklós (szül. 1915.);
b) János (szül. 1878);
c) Anna (szül. 1891), férje krompachi Arady István csendőrezredes;
7. Irma (szül. 1838, † 1869), férje péchújfalusi Péchy Géza (†);
8. Géza (szül. 1844., † 1915.), földbirtokos, neje 1. asgúthi Körtvélyessy Irén (szül. 1856., † 1888), 2. pataki Potoczky Emma (szül. 1862). Gyermekei:
1-től A) Lajos (szül. 1876.), m. kir. gazd. tanácsos, a m. kir. vetőmagvizsgáló állomás vezetője, neje Ackermann Anna. Gyermekei:
a) Gabriella (szül. 1913.);
b) Géza Gusztáv (szül. 1915);
B) Ilona (szül. 1877), férje péchújfalusi Péchy Oszkár, vm. árv. ülnök († );
C) Achilles (szül. 1880), Sáros vm. t. főügyésze, a Pénzintézeti Központ igazgatója: neje berthóti Berthóty Gizella, a német lovagrend tbeli hölgye. Gyermekei:
a) Mignon Andrea (szül. 1912);
b) László Mária (szül. 1914.);
D) Rózsa (szül. 1882., † 1914.), férje dobói Dobay Zsigmond vármegyei főügyész;
2-től: E) Emma (szül. 1895.), férje uraji Csák György földbirtokos;
F) Adrienne (szül. 1899), férje bonyhádi Perczel Olivér huszárezredes;
II. Antal (szül. 1764., † 1843), neje péchújfalusi Péchy Mária († ). Fia:
András (szül. 1798., † 1823.), neje szentiváni Szent-Ivány Zsuzsánna († ). Fia:
Bertalan (szül. 1819. † 1896), neje nádasdi Baán Berta († ). Gyermekei:
a) Zsigmond (szül. 1845., † 1924.), földbirtokos, neje thuriki és komjáthnai Thuránszky Petronella († ). Gyermekei:
1. Rudolf (szül. 1876., † 1912.);
2. Berta (szül. 1877), férje földesi Földessy Géza földbirtokos († );
3. Dalma (szül. 1878), férje thuriki és komjáthnai Thuránszky Péter földbirtokos († );
b) Elemér (szül. 1852.), kir. közjegyző, neje szentiváni Szent-Ivány Adél († ). Gyermekei:
1. Margit (szül. 1887), férje lipóczi Lippóczy Béla kir. főerdőmérnök;
2. Izabella (szül. 1893), férje nemes Heincz Pál, kir. főmérnök;
3. Adrienne (szül. 1895.);
c) Árpád (szül. 1864);
d) Margit (szül. 1864.), férje thuriki és komjáthnai Thuránszky József földbirtokos († );
e) Gizella (szül. 1851., † 1924.), férje péchújfalusi Péchy Ernő földbirtokos († );

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT