Aranyossy (aranyossi).

Full text search

Aranyossy (aranyossi).
Komárommegyei régi birtokos család. Története okiratilag a XIII. század végéig vezethető vissza. Családi levéltárának első okmánya 1538-ból való, amelyben királyi adományt nyert Komárom városában egy házra és kuriára. Néhány évre rá, 1553-ban Aranyoson kapnak László és Kristóf Ujlaky Ferenc egri püspöktől és királyi helytartótól részjószágot, melyen 1579-ben osztozkodott meg a család. Az 1623. évi nemesi összeírás már ismét Komárom városában találja a családot. A XVI. században (1585. ápr. 10.) a pozsonymegyei Nagylégen is kap donációt, melyet III. Ferdinánd 1638. erősített meg. A család tagjai a XVII. század derekán főleg nagylucsei birtokukon élnek, s az 1754–55. évi orsz. nemesi összeírás is itt találta őket. De rajtuk kívül Kisfalud községben (ugyancsak Pozsonym.) éltek ezidőtájt Pál és Ferenc. Ezeken kívül volt még a családnak birtoka a pozsonymegyei Gombán s Nádasdon is. – Egyik ága Győrmegyébe is elszakadt s itt tagjai főleg megyei tisztségeket viseltek. – A család kétféle címert használt: Ferenc, Komáromm. alügyészének címerpecsétje (1774.) szerint kék mezőben ágaskodó oroszlán jobbjában kardot tart; sisakdísz: könyöklő kar kardot tart; Pál szolgabiró (1820.) pecsétje: bástya nyitott kapujából kardot tartó könyöklő kar nyúlik ki, a bástya talapzatán 3 csillag. – Leszármazás: A család nemzedékrendje ízről-ízre az 1538-ban donációban részesült Lászlóig (felesége előtejedi keresztes Ilona) vezethető vissza. Fia László (1614.), ezé György (felesége Kovácsy Zsuzsánna), akitől a család az alábbi táblázat szerint sarjadzott le:
György Kovácsy Zsuzsa; Ferenc don. 1666. Nagylucse; Mihály don 1656.; Judit Halasy István; Pál; György; Kata 1669.; Miklós 1717. Nagylucse; Kata Nemsovai Imre; Ilona; András; Pál 1755. (Kisfalud) Bölcs Kata; Imre 1755. Győrm.-i szolgabiró; Mihály 1755. Aranyos; Mihály; Pál; Ferenc † 1783. m. ügyész; Pál (Aranyos, 1806.) szolgabiró; Zsigmond; Tamás; Gáspár; Dénes * 1803. szolgabiró Csejthey Johanna; Antal; Vince; Johanna alsóborsai Csorba József; Dénes főszolgabiró borsodi Latinovits Kornélia; György Bognár Ida; László 1850–1905. 1: Weninger Josefa 2: Füstér Ilona; Klementina Both József; Borbála csányi Csányi János; Kornélia jaszenovai Csaplovits József; Evelin Menzel Józef; Margit Asztalos Béla alispán (Komárom); László ügyvéd (Komárom); Endre ügyvéd (Komárom);
Vö. dr. Alapi Gy.: Az aranyosi Aranyossy család története (Komárom, 1914.)

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT