Antalóczy (antalóci).

Full text search

Antalóczy (antalóci).
(I. K. 132.) A család címeres levele, mint már említve volt, 1628. nov. 25. kelt s A. Gergely és gyermekei javára szólt. (Beregm. lt.) Kihirdette a következő évben Ungmegye. – Címer: kék mezőben zöld halmon álló oroszlán hegyével lefelé fordított kardot tart; sisakdísz: 2 zöld borostyán ág között száját kitátott, ballábán álló, jobbjában a nyakát átszuró nyilat tartó sólyom; takaró: vörös-ezüst, fekete-arany. – A családból József az 1754–55. évi orsz. nemesi összeíráskor Beregmegyében élt. A család 1844. legf. helyen is igazolta nemességét. – Leszármazás: A család őse Gergely, akinek fiai közül Lukács folytatta a leszármazást. Fia Ferenc, ezé János, ezé László és János. János fia Éliás, akinek fiai János, Bázel, Antal, József, György és Sándor. – László fia János, kinek fiai közül János (1781–1834.) és András (1797–1889.) ekképen vezetik le a családot napjainkig:
János; János 1781–1834. Cserszky Amália; András 1797–1839.; Alajos * 1810 Ujfalussy Cecilia; Vilma Juricskay Vilmos; Sándor 1818–1895.; Adolf 1844–1893.; Gyula * 1841 Mayer Ludmilla; Antal 1830–1909. Kresskay Friderika; Imre 1831–1901.; Sándor 1833–1903.; Péter Lörinczy Emma; Endre; Margit; Ilona; Kornél; Antónia; Izidor; Anna; Aranka; János; Kornél; Gusztáv * 1872. Papp Erzsébet; Nándor * 1876. 1: Katz Juliska 2: Fenyődy Gabriella; Margit * 1906. Popovits Imre; Juliska * 1905. Somogyi Gyula; Nándor * 1906.; Sándor * 1874. Eberhardt Alojzia; Piroska Terzsák István; Aladár 1878–1902.; Anna Desseffy László; János * 1882. †; Sándor 1900.; Olga 1901.; Ibolyka 1904.; Leona * 1854 Geöcze Andor; Árpád 1859–1907.; Vilmos; Gizella 1860 Spellenberg Gyula; Zoltán1862–1897.; Kázmér * 1865. Szalgházy Irén; Margit 1867.; Aranka 1901.; Mártha 1903.;
A család egy másik ágának leszármazása:
János, neje Lipcsey Erzsébet (Ungm.). Fia:
Ferenc, neje Firnsthal Rozália. Fia:
József, neje Babarczy Mária. Fia:
Albert (szül. 1897. jul. 28.); jegyző (Kenézlő). Felesége Bacskay Anna;

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT