Andrássy (egyházpakai).

Full text search

Andrássy (egyházpakai).
A család régebben a Horváth nevet viselte, de már 1671. Andrássy néven birta a pozsonymegyei Egyházfa községet. (Protokoll. investig. Poson. N. 664–684.) Okmányilag kimutatható legelső őse Horváth alias Andrássy János, aki az 1671. évi pozsonyvármegyei nemesi lajstromban az Egyházfán lakó egyéb nemesekkel együtt nyert beiktatást. (Lásd Pozsony vármegye jkve 220/1832. sz. a.) Tőle a család leszármazása napjainkig levezethető. Nemessége kihirdetve Pozsony-, Pest-, Fehér-, Tolna- és Esztergom vármegyékben.
Címere: kék mezőben kardot tartó ágaskodó oroszlán; sisakdísz: galamb; takaró: vörös-ezüst, kék-arany.
Andrássy máskép Horvát János, ennek fia Mihály, ennek fia György, ki Pozsony vármegyéből a XVIII. század első felében Esztergom vármegyébe költözött, s előbb Nyergesujfalun, később Szentgyörgymezőn volt birtokos. Ennek fia
Mihály (szül. Nyergesujfalun, 1744. január 29.; † Szentgyörgymezőn 1821. január 27.) Neje: Laczkó Katalin (szül. Szentgyörgymezőn 1735. december 14, † ugyanott 1803. január 14., esküvő Szentgyörgymezőn 1768. február 7.). Fia:
Mihály (szül. Szentgyörgymezőn 1780. julius 23., † Budapesten 1841. november 21.) kir. asztalnok, Grassalkovich Antal herceg jószágkormányzója. Neje: nemes Khorherr Rozina (szül. Soroksáron 1781. március 26., † Gödöllőn 1829. március 20., esküvő Hatvanban 1803. szeptember 18.). Gyermekei:
1. Mihály (szül. Isaszegen 1807., † Esztergomban 1861. junius 22.) Esztergom vármegye országgyűlési követe és I-ső alispánja. Első neje: csenkei Csenkey Petronella, Benedek és nemes Jankó Anna leánya (szül. Unyon 1816. április 23., † Unyon 1837. december 7., esküvő Unyon 1833. szeptember 23.) Második neje: bozai Bozzay Mária, János és nemes Hyross Johanna leánya (szül. Tinnyén 1817. augusztus 15., † Budapesten 1898. szeptember 18.);
2. József (szül. 1806., † Barsfüssön 1852. január 9.) cs. és kir. udvari tanácsos, Esztergom vármegye főispán helytartója s országgyűlési követe. Neje: nagyszigeti Szily Mária (szül. 1814. szeptember 9., † 1880. január 4., esküvő 1845. november 22.);
3. Anna (szül. Gödöllőn 1810., † Rigácson). Férje: Dr. kucsini Kamenszky István (szül. 1797. Boldogkőváralján, † 1849. Esztergomban) Esztergom vármegye főorvosa;
Mihály (1807–1861.) ága. Első feleségétől: Csenkey Petronellától;
1. Nándor (szül. 1834. október 6., † Váczott 1908. febr. 12.). Első neje: rajkai Friebeisz Irma, Imre és Miskey Zsófia leánya (szül. Tinnyén 1831., † Budapesten 1873. április 4., esküvő 1858. május 2.). Gyermekei:
a) Jolán (szül. Kajászószentpéteren 1859. április 12., † Váczott 1930. junius 6.) Első férje Velzer Lajos, második szentimrei Morlin Zsigmond;
b) Ilona (szül. Unyon 1862., † …);
c) Zoltán (szül. Kajászószentpéteren 1864. január 18., † Budapesten 1869.)
d) Nándor (szül. Unyon 1865. julius 16., † Unyon 1866. március 10.);
e) Arnold (szül. Unyon 1866. szeptember 28., † Unyon 1866. október 22.);
Nándor második felesége: ilosvai és zolnai Leustach Gizella, Adolf és felsővattai Wattay Rozália leánya (szül. Abellehotán, Zólyomvármegye, 1853. október 31., esküvő Csővár 1874. augusztus 15.); Gyermekeik:
f) Béla Adolf, m. kir. kormányfőtanácsos (szül. Csővárott 1878. április 23.), neje verebélyi Marssó Sarolta, György és dercsikai Erőss Zsuzsanna leánya. Gyermekei:
Béla (szül. Aradon 1910. május 13.),; b) Sarolta Mária Zsuzsanna Gizella (szül. Aradon 1911. október 12.); c) Mária (szül. Budapesten 1917. janurá 21.); d) Ilona (szül. Budapesten 1918. január 19.);
g) Róza Gizella Mária Petronella (szül. Váczott 1876. november 19.);
2. Gyula (szül. Unyon 1835. szeptember 30., † Visegrádon 1894. április 18.) Esztergom vármegye volt szolgabirája s a köbölkuti kerületnek volt országgyűlési képviselője. Első felesége nagymányai Koller Berta (esküvő Uny, 1862. január 7.). Második felesége: berzeviczi és kakaslomniczi Brzeviczy Antónia, Flórián és nemes Fischer Ernesztin leánya, néhai cséfai Csefalvy Barnabás özvegye (esküvő Budapest, 1881. december 20.). Mindkét házasság gyermektelen maradt.;
3. Leopoldina Zsófia (szül. Unyon 1837. november 28.) Férje (esküvő Uny 1858. április 12.) bessenyői Szabó Iván (szül. Pákozdon 1833. március 21., † Esztergomban 1899. január 27.);
4. Szidónia Karolina (szül. Unyon 1837. november 28.) Férje (esküvő Uny 1864. április 28.) nemes Haán Dezső;
Mihály (1807–1861.) második felesége: Bozay Máriától;
5. Mihály (szül. Esztergomban 1845. április 29.) földbirtokos, volt országgyűlési képviselő, nyugalmazott alapítványi igazgató. Felesége (esküvő Budapest 1870. február 20.) Ábrahámfy Ilona (előbb özvegy apai Szászy Gyuláné) Ábrahámfy János és Gudics Erzsébet leánya. Gyermekei:
a) Marianna (szül. 1871.);
b) Mihály (szül. 1872., † 1895. augusztus 5.);
c) Ilona (szül. 1873.);
d) Margit (szül. 1873.);
e) Gabriella (szül. 1879. november.);
f.) Gyula (szül. 1885. október 21.);
6. János (szül. Esztergomban 1846. május 16., † Esztergomban 1907. május 3.) kir. tanácsos, Esztergom vármegye alispánja. Neje: nemespani Barta Anna, András és szentkirályszabadjai Rosos Laura leánya (szül. Jászfalun 1853. április 11., esküvő Esztergomban 1873. január 7.). Gyermekei:
a) József (szül. Esztergomban 1878. augusztus 9.) m. kir. csendőrszázados;
b) Mária (szül. Esztergomban 1875. junius 8.);
c) Ilona (szül. Esztergomban 1883. január 21., † ugyanott 1896. október 2.);
7. Jozefa (szül. Esztergomban 1843. október 31.). Férje: kucsini Kamenszky Elek (szül. Esztergomban 1840. julius 22., † Esztergomban 1879. február 10.);
József (1806–1852.); ága:
1. Béla (szül. Esztergomban 1845., † ugyanott 1847. augusztus 3.);
2. Róza Jozefin Georgina Albertina (szül. Esztergomban 1848. március 29., † Fügen-ben, Tirol, 1889. október 2.). Férje: Gróf Sternberg Rudelsdorf Lajos, Hermann és Dönhoff Antónia Filippina grófnő fia (esküvő Esztergomban 1869. szeptember 1.) – Vö. Alapi 277., rcsk.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT