Andaházy (andaházai és dubravai).

Full text search

Andaházy (andaházai és dubravai).
(I. K. 101–102.) A család leszármazását az alábbi táblázatok tüntetik fel.
József 1754/55. évi n. ö. Liptóm. 1756. XI/25. N. Palugya : pruzsinai Pruzsinszky Mária; József Bajcsy Erzsébet; Gábor * 1763, I/28. † 1808. 1793. II/19. : Joób Fancsaly Zsuzsánna (* 1776. okt. 24. † 1811.); Antal; Zsuzsánna; Zsuzsánna; Lajos Elek * 1805. II/19. † 1881. V/28. Andaháza. 1842. I/23. : liptószentiváni szent-Ivány Petronella. (* 1820. II/20. † 1898. VIII/28.); Anna Csemiczky Miklós; Ferenc liptószentiváni Szent Iványi Julia. (esk. 1848. III/2.); Péter Pál * 1845. II/5. Liptó vm. szolgabiró. 1879. VII/9.: Thuránszky Antónia. (* Liptószentkereszten 1855. XI/14. † 1930. VI/27.); Sándor 1: nagyselmeczi Tholdt N. 2: Kubinyi Mária (* 1859. IX/5.); Kornélia Beniczky Frigyes; Rudolf isépfalvi Kabran Mária; Mária † 1924. jul. Oskó Péter; Zsófia (Gabriella) Joób Fancsaly Sándor; Petronella Berta hajadon; Emilia; Barna; Jozefin Vereby Miklós körjegyző; 1 : Árpád N. N.; 2 : Kamilla; Margit; Zsófia; György; Erzsébet; Béla ev. tanító Dobronyán (Zólyommegye) : Bernáth N.; Ervin tanító; Irén † 1927. Bernáth Gusztáv ev. tanító; Pál * 1880. VI/30. † Szikszón; Barnabás † tanító; Szilárda * 1882. III/2. † 1918. III. Szepesváralján. Cselényi (Csumitta) János tanítóképezdei tanár; Lajos * 1884. Sauer Jolán; Gizella áll. el. isk. igazgatónő Dunaharaszti; Julia Mikula Metód r. k. kántortanító Kispalugyán; Géza * 1893. XII/7. m. kir. erdő számvizsgáló Miskolc; Jolán * 1925; Gizella * 1927; Lajos * 1928;
A család egy másik ágának leszármazása:
Ágoston Madocsányi Mária; Pál; Géza † 1906. VIII/24. (70. évében) Liptó vm. alispán liptószentiváni Szent-Ivány Karolina; Berta Fancsali Joób Albert (Proszék); Mária Oberschall Adolf m. kir. kúriai elnök; Klementin Fancsali Joób Adolf; Pál Liptó vm. árvaszéki elnök Tersztyánsky Teréz; Mária Kreyczy József; Karola Lányi Ernő; Gizella; Janka Fancsaly-Joób Miklós v. vármegyei aljegyző, tb. főszolgabiró; Ilona; Pál Klimko N.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT