Zsolt 115

Full text search

Zsolt 115
Zsolt 115.1
Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem nevednek szerezz dicsőséget, kegyelmed és hűséged szerint!
Zsolt 115.2
Miért mondogatják a pogányok: „Hol van hát Istenünk?”
Zsolt 115.3
Istenünk az égben és a földön mindent végbevitt, amit csak akart.
Zsolt 115.4
De az ő bálványaik csak arany és ezüst, emberi kéznek művei.
Zsolt 115.5
Van szájuk, de nem beszélnek, van szemük, de nem látnak,
Zsolt 115.6
van fülük, de nem hallanak, van orruk, de nem éreznek,
Zsolt 115.7
van kezük, de nem markolnak, van lábuk, de nem mozdulnak, és torkukon nem jön ki a szó.
Zsolt 115.8
Ilyenek azok is, akik csinálták őket, s mindnyájan, akik bennük bíznak.
Zsolt 115.9
De Izrael háza az Úrban bízik, aki gyámola és védőpajzsa.
Zsolt 115.10
Áron háza az Úrban bízik, aki gyámola és védőpajzsa.
Zsolt 115.11
Mind, akik félik az Urat, őbenne bíznak, aki gyámoluk és védőpajzsuk.
Zsolt 115.12
Az Úr gondol velünk - ő adja ránk áldását! Áldja meg Izrael házát, áldja meg Áron házát!
Zsolt 115.13
Áldja meg azokat, akik félik az Urat, a kicsinyeket és nagyokat egyaránt!
Zsolt 115.14
Sokasítson meg titeket az Úr, és veletek együtt minden gyermeketek!
Zsolt 115.15
Áldjon meg benneteket az Úr, aki az eget és a földet teremtette!
Zsolt 115.16
Az ég az Úr ege, a földet az emberek fiainak adta.
Zsolt 115.17
Nem a halottak dicsőítik az Urat, nem az, aki leszáll a csendességbe.
Zsolt 115.18
Hanem mi élők, mi dicsérjük az Urat, ma és mindenkor.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT