1Tessz 4

Full text search

1Tessz 4
1Tessz 4.1
Továbbá kérünk és intünk titeket, testvérek, Urunkban, Jézusban: Megtanultátok tőlünk, hogyan kell Istennek tetsző életet élnetek; éljetek is hát így, s haladjatok egyre előbbre.
1Tessz 4.2
Hiszen tudjátok, milyen utasításokat adtunk nektek Urunk, Jézus által.
1Tessz 4.3
Az az Isten akarata, hogy szentek legyetek. Kerüljétek a tisztátalanságot.
1Tessz 4.4
Mindegyiktek szentül és tisztességesen éljen feleségével,
1Tessz 4.5
és ne szenvedélyes érzékiségben, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent.
1Tessz 4.6
Senki se károsítsa meg és ne csalja meg üzleti ügyben testvérét, mert az Úr megtorol minden ilyesmit, ahogy előbb már megmondtuk és kifejtettük.
1Tessz 4.7
Hiszen az Úr nem bűnös életre hívott bennünket, hanem szentségre.
1Tessz 4.8
Aki tehát az ilyen dolgokat megveti, nem az embert veti meg, hanem az Istent, aki kiárasztotta ránk a Szentlelket.
1Tessz 4.9
A testvéri szeretetről nem szükséges írnom, hiszen Istentől tanultátok, hogy egymást szeressétek,
1Tessz 4.10
s szeretettel is vagytok egész Macedóniában minden testvér iránt. Csak arra kérünk titeket, testvérek, hogy gyarapodjatok is benne.
1Tessz 4.11
Becsületbeli kötelességnek tartsátok, hogy békességben éltek, a magatok dolgával törődtök, s a két kezetekkel dolgoztok, ahogy a lelketekre kötöttük.
1Tessz 4.12
Akkor a kívülállókból tiszteletet vált ki életetek, és nem szorultok rá senkire.
1Tessz 4.13
Az elhunytak sorsáról nem akarunk tájékozatlanságban hagyni benneteket, testvérek, hogy ne szomorkodjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reményük.
1Tessz 4.14
Ha Jézus, mint ahogy hisszük, meghalt és feltámadt, akkor Isten vele együtt feltámasztja azokat is, akik Jézusban hunytak el.
1Tessz 4.15
Az Úr tanítása alapján ugyanis ezt mondjuk nektek: Mi élők, akik az Úr eljöveteléig megmaradunk, nem előzzük meg az elhunytakat.
1Tessz 4.16
A parancsszóra, a főangyal szólítására, Isten harsonájának zengésére az Úr maga száll le a mennyből. Először a Krisztusban elhunytak támadnak fel, azután mi, akik életben maradtunk.
1Tessz 4.17
A felhőkön velük együtt elragadtatunk a magasba Krisztus elé, és így örökké az Úrral leszünk.
1Tessz 4.18
Vigasztaljátok tehát egymást ezzel a tanítással!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT