Ter 17

Full text search

Ter 17
Ter 17.1
Amikor Ábrám 99 éves volt, az Úr megjelent Ábrámnak és így szólt hozzá: „Én El Shaddái vagyok: járj előttem, és légy tökéletes.
Ter 17.2
Szövetséget hozok létre köztem és közted, s megsokasítlak, szerfölött megsokasítlak.”
Ter 17.3
Erre Ábrám arcra borult, Isten pedig azt mondta neki:
Ter 17.4
„Nézd, ez az én szövetségem veled. Te népek sokaságának atyja leszel.
Ter 17.5
Ezért ne hívjanak többé Ábrámnak, hanem Ábrahám legyen a neved, mivel népek sokaságának atyjává teszlek.
Ter 17.6
Szerfölött megsokasítlak, néppé teszlek és királyok származnak tőled.
Ter 17.7
Szövetséget hozok létre köztem és közted, majd utánad utódaid Istene leszek.
Ter 17.8
Neked, és utánad utódaidnak adom a földet, amelyen most mint jövevény tartózkodol: Kánaán egész földjét örök birtokul, és én Istenük leszek.”
Ter 17.9
Isten tovább beszélt Ábrahámhoz: „De tartsd meg szövetségemet, te, és utánad utódaid minden nemzedéken át.
Ter 17.10
Ez az én szövetségem, amit meg kell tartanotok, köztem és köztetek, s utánad utódaid között:
Ter 17.11
Minden férfit körül kell metélni közületek, mégpedig előbőrötök húsát kell körülmetélni. Ez legyen a szövetség jele köztem és köztetek.
Ter 17.12
A nyolcadik napon kell közületek minden férfinemhez tartozót körülmetélni minden nemzedéken át. A házatokban született szolgát is, meg az idegenektől vett rabszolgát is, aki nem tartozik leszármazottaid közé.
Ter 17.13
Tehát a házban született és pénzen vásárolt szolgát is körül kell metélni. Testeteken viselt szövetségem legyen örök szövetség.
Ter 17.14
Aki a férfinemhez tartozik és nincs körülmetélve, akinek előbőrén a húsa nincs körülmetélve, azt ki kell a népből taszítani. Az megszegte szövetségemet.”
Ter 17.15
Isten tovább beszélt Ábrahámhoz: „Feleségedet, Sárait ne hívd tovább Sárainak, hanem Sára legyen a neve.
Ter 17.16
Megáldom, és általa fiút adok neked. Megáldom, hogy néppé legyen: népek királyai származnak majd tőle.”
Ter 17.17
Ábrahám erre arcra borult és nevetett, mivel így gondolkozott magában: százéves embernek legyen még fia? És Sára, a kilencvenesztendős, még szülni fog?
Ter 17.18
Ezért Ábrahám így szólt Istenhez: „Éljen csak Izmael színed előtt!”
Ter 17.19
De Isten ezt válaszolta: „Nem úgy! Feleséged, Sára ajándékoz meg fiúval téged, s te majd az Izsák nevet adod neki. Szövetségemet örök szövetséggé teszem vele, én pedig az ő és őutána leszármazottainak Istene leszek.
Ter 17.20
De Izmaelt illetően is meghallgatlak. Nézd, megáldom, termékennyé teszem és szerfölött megsokasítom. Tizenkét fejedelmet fog nemzeni és nagy néppé teszem.
Ter 17.21
De szövetségemet Izsákkal kötöm meg, akit Sára a jövő évben ez idő tájt szül.”
Ter 17.22
Miután Isten befejezte beszédét Ábrahámmal, előtte fölemelkedett.
Ter 17.23
Akkor Ábrahám fogta fiát, Izmaelt, s minden szolgáját, aki a házában született s akit pénzen vásárolt, mindenkit, aki a férfinemhez tartozott Ábrahám házában, s még aznap körülmetélte előbőrüket, ahogy Isten megparancsolta.
Ter 17.24
Ábrahám 99 éves volt, amikor előbőrét körülmetélték.
Ter 17.25
Izmael 13 esztendős volt, amikor előbőrét körülmetélték.
Ter 17.26
Ábrahám és fia ugyanazon a napon metélkedtek körül.
Ter 17.27
Hasonlóképpen körülmetéltek minden férfit a házában, a nála született és az idegenektől vásárolt rabszolgákat is.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT