Oz 4

Full text search

Oz 4
Oz 4.1
Figyeljetek az Úr szavára, Izrael fiai, mert perbe száll az Úr az ország lakóival.
Oz 4.2
Nincsen az országban hűség és szeretet, s az Urat sem ismerik többé. Mindenütt csak átok és hazugság, gyilkosság és lopás, házasságtörés és erőszak, szüntelen vérontás.
Oz 4.3
Ezért öltözött gyászba az ország, elcsüggedt minden lakója; a mező vadjai, az ég madarai, a tenger halai is mind elpusztulnak.
Oz 4.4
Senki ne vádoljon? Senki ne pereljen? Pap, téged vádollak!
Oz 4.5
Bukdácsolsz nappal és éjjel, s bukdácsol a próféta is veled, néped vesztére.
Oz 4.6
Népem elpusztul, mert nincs benne érteni tudás. Mert elvetetted a tudást magadtól, én is elvetlek, ne légy többé pap. Amiért elfeledted Istened törvényét, én is megfeledkeztem a fiaidról.
Oz 4.7
Mind vétkeztek ellenem, dicsőségüket szégyenre cserélték.
Oz 4.8
Népem bűne a táplálékuk, s minden vágyuk a gonoszsága.
Oz 4.9
De úgy jár a pap is, mint a nép: megtorlom rajta útjait, tetteiért megfizetek neki.
Oz 4.10
Esznek majd, de nem telnek be soha, kéjelegnek, de gyermeket nem szülnek, mert elhagyták az Urat,
Oz 4.11
és kicsapongásra adták magukat.
A bor és a must elveszi az ember eszét.
Oz 4.12
Népem a fadarabot faggatja, egy karó a tanítója, mert a paráznaság szelleme félrevezeti őket: elhagyják Istenüket, és paráználkodnak.
Oz 4.13
Hegyek ormán áldoznak, dombokon égetik áldozatukat, tölgyfa, nyárfa és terebint alatt - az árnyuk oly kellemes! Ezért, ha leányaitok paráználkodnak, és jegyeseitek házasságot törnek,
Oz 4.14
nem büntetem meg leányaitokat, amiért paráználkodnak, sem jegyeseiteket azért, hogy hűtlenek, hisz (a férfiak) maguk is a cédákat keresik, és pogány papnőkkel mutatnak be áldozatot. Lám, az esztelen nép vesztébe rohan!
Oz 4.15
Ha te paráználkodsz is, Izrael, legalább Júda ne vétkezzék! Ne menjetek el Gilgálba, ne menjetek fel Bet-Avenba, ne esküdjetek az Úr életére!
Oz 4.16
Letért az útjáról Izrael, mint a csökönyös igástehén. Hogyan táplálja hát az Úr, mint a bárányt a tágas mezőn?
Oz 4.17
Efraim bálványokkal szövetkezett: hagyjátok magára őt!
Oz 4.18
Részegek társaságában pihen. Egyre csak paráználkodnak, dicsőségüket szégyenre cserélik.
Oz 4.19
A szél szárnyaira kapja őket, s oltáraik miatt szégyent vallanak.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT