2Krón 27

Full text search

2Krón 27
2Krón 27.1
Jotam huszonöt éves volt, amikor trónra lépett, és tizenhat esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának, aki Cádok lánya volt, Jerusa volt a neve.
2Krón 27.2
Mindenben azt tette, ami helyes az Úr szemében, ahogy atyja, Uzija is tette, csak az Úr templomába nem ment be. A nép azonban még mindig gonosz volt.
2Krón 27.3
Ő építtette a templom felső kapuját, de az Ofel-falon is sokat építtetett.
2Krón 27.4
Júda hegységében városokat épített, az erdőkben pedig kastélyokat és tornyokat.
2Krón 27.5
Hadat viselt Ammon fiainak királya ellen és le is győzte. Ammon fiai abban az esztendőben 100 talentum ezüstöt, 10000 kor búzát és 10000 kor árpát hoztak neki. Ugyanennyit ajándékoztak neki Ammon fiai a második és a harmadik esztendőben is.
2Krón 27.6
Így erősödött meg Jotam, mert állandóan az Úrnak, az ő Istenének színe előtt járt.
2Krón 27.7
Jotam többi dolgai, háborúi és tettei mind meg vannak írva Izrael és Júda királyainak könyvében.
2Krón 27.8
Huszonöt éves volt, amikor trónra lépett, és tizenhat esztendeig uralkodott Jeruzsálemben.
2Krón 27.9
Amikor Jotam megtért atyáihoz, Dávid városában temették el. Fia, Acház lett helyette a király.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT