Józs 21

Full text search

Józs 21
Józs 21.1
Akkor a levita nemzetségek fejei járultak Eleázár pap, Nun fia, Józsue és Izrael törzsei nemzetségeinek fejei elé akkor,
Józs 21.2
amikor Silóban, Kánaán földjén voltak, s így szóltak hozzájuk: „Az Úr Mózes keze által megparancsolta, hogy mi is kapjunk városokat lakóhelyül és legelőt jószágunk számára.”
Józs 21.3
Izrael fiai tehát nekik adták örökrészükből a következő városokat a legelőjükkel együtt, ahogy az Úr parancsolta.
Józs 21.4
A sorsvetés Kehát fiainak nemzetségeire esett, így Júda, Simeon és Benjamin törzséből 13 várost a levitáknak adtak, Áron pap fiainak;
Józs 21.5
Kehát többi fiai nemzetségeiknek megfelelően 10 várost kaptak, Efraim, Dán törzséből és Manassze fiai törzsének feléből.
Józs 21.6
Gerson fiainak nemzetségeik szerint 13 várost adtak, Isszachár, Áser, Naftali törzséből, valamint Manassze törzse feléből, Básánban.
Józs 21.7
Merári fiainak pedig 12 várost juttattak, nemzetségeiknek megfelelően Ruben, Gád és Zebulun törzséből.
Józs 21.8
Izrael fiai Lévi fiainak adták ezeket a városokat, legelőikkel együtt, sorsvetésel, ahogy az Úr Mózes keze által parancsolta.
Józs 21.9
Júda és Simeon törzséből a következő nevű városokat adták;
Józs 21.10
ez volt Áron azon fiainak a része, akik Lévi fia, Kehát fiainak a nemzetségeihez tartoztak: rájuk esett az első sorsvetés.
Józs 21.11
Nekik adták Kirjat-Arbát, az anakiták fővárosát, azaz Hebront Júda hegyén, a körülötte elterülő legelővel együtt.
Józs 21.12
De a város szántóföldjét Kálebnak, Jefunne fiának adták birtokul.
Józs 21.13
Áron pap fiainak adták azok menedékvárosát, akik embert öltek, Hebront és legelőjét, továbbá Libnát és legelőjét,
Józs 21.14
Jattirt, Esteomát,
Józs 21.15
Holont, Debirt,
Józs 21.16
Asant, Juttát, Bet-Semest, mindegyiket a legelőjével együtt: 9 várost ebből a két törzsből.
Józs 21.17
Benjamin törzséből Gibeont, Gebát és legelőjét,
Józs 21.18
Anatotot, Almont és legelőjét: 4 várost.
Józs 21.19
Áron fiai, a papok városainak száma összesen: 13 város és legelőjük.
Józs 21.20
Kehát fiai nemzetségeinek, Lévi azon fiainak, akik Kehát fiai közül még hátra voltak, a sorsvetés az Efraim törzséből való városokat juttatta.
Józs 21.21
Nekik adták a menedékvárost, Szichemet a legelőjével együtt Efraim hegyén, aztán Gézert,
Józs 21.22
Kibcajimot, Bet-Horont, mindegyiket a legelőjével: 4 várost.
Józs 21.23
Dán törzséből Eltekét, Gibbetont,
Józs 21.24
Ajalont, Gat-Rimmont, a legelőjével: 4 várost.
Józs 21.25
Manassze törzse feléből Tanachot és Jibleamot a legelőjével együtt: 2 várost.
Józs 21.26
Összesen 10 várost, a legelőjével együtt azoknak a nemzetségeknek, amelyek Kehát fiai közül még hátra voltak.
Józs 21.27
Lévi fiainak nemzetségeiből Gerson fiainak adták Manassze törzse feléből a menedékvárost, Golánt Básánban, továbbá Astarotot a legelőjével: 2 várost,
Józs 21.28
Isszachár törzséből Kisjont, Daberatot,
Józs 21.29
Jarmutot, En-Gannimot a legelőjével: 4 várost.
Józs 21.30
Áser törzséből Misealt, Abdont,
Józs 21.31
Helkatot, Rechobot, mindegyiket a legelőjével: 4 várost.
Józs 21.32
Naftali törzséből a galileai menedékvárost, Kedest, Hammot-Dort, Kartánt, mindegyiket a legelőjével: 3 várost.
Józs 21.33
Gerson fiai városainak száma nemzetségeik szerint: 13 város és legelőjük.
Józs 21.34
Merári fiai nemzetségeinek, Lévi fiai maradékának jutott Zebulun törzséből: Jokneam, Karta,
Józs 21.35
Rimmon, Nachalal és mindegyiknek a legelője: 4 város
Józs 21.36
a Jordánon túl Ruben törzséből Becer, a menedékváros, a fennsíkon a pusztában, Jacha,
Józs 21.37
Kedemot, Mefaat, mindegyik a legelőjével: 4 város.
Józs 21.38
Gád törzséből Ramot-Gileád, a menedékváros, Machanajim,
Józs 21.39
Hesbon, Jazer és mindegyiknek a legelője: 4 város.
Józs 21.40
Azoknak a városoknak a száma, amelyek a sorsvetéskor Merári fiainak jutottak nemzetségeik szerint, a levita nemzetségek maradékának; összesen 12 várost tett ki.
Józs 21.41
Lévi fiai városainak száma Izrael fiainak tulajdonában összesen 48 várost tett ki, a legelőjükkel együtt.
Józs 21.42
Ezek a városok mindig magát a várost, s a körülötte elterülő legelőt ölelték fel. Így volt ez mindegyik város esetében.
Józs 21.43
Az Úr így Izrael fiainak adta az egész országot, amelyre megesküdött atyáiknak, hogy nekik adja. Birtokukba vették és letelepedtek rajta.
Józs 21.44
Az Úr nyugalmat adott nekik minden határukon - egészen úgy, ahogyan esküvel ígérte atyáiknak - és minden ellenségüktől senki sem tudott nekik ellenállni, az Úr mind kezükre adta őket.
Józs 21.45
Azokból az ígéretekből, amelyeket az Úr Izrael házának tett, nem hiúsult meg semmi, mind beteljesedett.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT