Jób 10

Full text search

Jób 10
Jób 10.1
Undorral tekintek saját életemre, szabadon hagyom, áradjon panaszom, gyötrődő lelkemet kiöntöm.
Jób 10.2
Esengek Istenhez: Ne ítélj el! Hadd tudjam meg, miért támadtál meg!
Jób 10.3
Hasznod van tán abból, ha erőszakhoz nyúlsz, kezed remekművét hogyha meggyalázod, a bűnösök terveit meg jóváhagyod?
Jób 10.4
Csak tán nincs húsból a te szemed is, hogy mint ember szokott, te is csak úgy lássál?
Jób 10.5
Napjaid hasonlók az ember napjaihoz, s esztendeid az ember éveihez,
Jób 10.6
hogy bűnöm keresed s kutatsz vétkem után,
Jób 10.7
noha jól tudod, hogy nem vagyok bűnös? Nem szabadít ki senki sem kezedből?
Jób 10.8
A te kezed formált és teremtett, most meg mást gondoltál, s elpusztítasz?
Jób 10.9
Agyagból formáltál - csak emlékezzél! -, s most újra porrá változtatnál vissza?
Jób 10.10
Nemde kiöntöttél, mint a tejet szokták, aztán sajt módjára hagytál megalvadni.
Jób 10.11
Bőrbe meg húsba nem te öltöztettél, s csontokkal, inakkal nem te szőttél át?
Jób 10.12
Életet, kegyelmet te adtál nekem, őrködj hát éberen a lelkem fölött!
Jób 10.13
Bár elrejtetted mélyen a szívedben, tudom jól: ezt forgattad elméd rejtekében.
Jób 10.14
Amikor vétkezem, leskelődsz utánam, nem akarsz bűnömtől megszabadítani.
Jób 10.15
Hogyha bűnös vagyok, akkor jaj nekem! De nem büszkélkednék, ha igaz volnék is: jóllaktam szégyennel, nyomor italával.
Jób 10.16
Hogyha gőgös volnék, oroszlán módjára üldözőbe vennél, megmutatnád rajtam csodatevő erőd.
Jób 10.17
Újra támadást indítasz ellenem, ádáz haragodat egyre sokasítod, mindig friss csapatok szállnak velem harcba.
Jób 10.18
Miért hoztál elő anyámnak méhéből? Haltam volna meg, mielőtt szem látott!
Jób 10.19
Úgy volnék csak, mintha sose lettem volna, vittek volna sírba anyámnak méhéből.
Jób 10.20
Éltem napjainak nem kevés a száma? Vedd le rólam szemed, hadd örüljek egy kicsit,
Jób 10.21
mielőtt elmegyek, s vissza nem térek a sötétség és az árnyék országából.
Jób 10.22
A sötétség honából, hol nincs semmi rend, hol a napvilág is fekete éjszaka.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT