Jn 9

Full text search

Jn 9
Jn 9.1
Egyszer útközben (Jézus) látott egy vakon született embert.
Jn 9.2
Tanítványai megkérdezték tőle: „Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született?”
Jn 9.3
„Sem ez nem vétkezett - felelte Jézus -, sem a szülei, hanem az Isten tetteinek kell rajta nyilvánvalóvá válniuk.
Jn 9.4
Addig kell végbevinnem annak tetteit, aki küldött, amíg nappal van. Eljön az éjszaka, s akkor senki sem munkálkodhat.
Jn 9.5
Amíg e világban vagyok, világossága vagyok a világnak.”
Jn 9.6
Míg ezeket mondta, a földre köpött, nyálával sarat csinált, s a sarat a vak szemére kente,
Jn 9.7
majd meghagyta neki: „Menj, mosakodj meg a Siloe tavában.” Ez annyit jelent, mint: „küldött”. Az elment, megmosdott, s amikor visszatért, már látott.
Jn 9.8
A szomszédok és akik azelőtt koldulni látták, megkérdezték: „Nem ez az, aki itt ült és koldult?”
Jn 9.9
Némelyek azt állították: „Igen, ez az”, mások ellenben tagadták: „Nem az, csak hasonlít hozzá.” De ő kijelentette: „Én vagyok az.”
Jn 9.10
Erre megkérdezték tőle: „Hogyan nyílt meg a szemed?”
Jn 9.11
Elmondta nekik: „Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, a szememre kente s meghagyta: Menj, mosakodj meg a Siloe tavában. Elmentem, megmosdottam és látok.”
Jn 9.12
Erre megkérdezték tőle: „Hol van?” „Nem tudom” - felelte.
Jn 9.13
Az imént még vak embert elvitték a farizeusokhoz,
Jn 9.14
mert az a nap, amikor Jézus sarat csinált és megnyitotta a szemét, szombati nap volt.
Jn 9.15
A farizeusok is megkérdezték tőle, hogyan nyílt meg a szeme. Elmondta nekik: „Sarat tett a szememre, megmosdottam és látok.”
Jn 9.16
A farizeusok közül némelyek így vélekedtek: „Ez az ember nem Istentől való, hisz nem tartja meg a szombatot.” Mások ellene vetették: „Hogyan tehet bűnös ember ilyen csodát?” Így szakadás támadt közöttük.
Jn 9.17
Azért hát tovább faggatták a vakot: „Mit tartasz arról, aki visszaadta a szemed világát?” „Azt, hogy próféta” - felelte.
Jn 9.18
De a zsidók sehogyse akarták elhinni, hogy vak volt, és hogy visszanyerte a szeme világát, azért odahívták az imént még vak embernek a szüleit
Jn 9.19
és őket faggatták: „A ti fiatok? Azt mondjátok róla, hogy vakon született! Hogy lehet akkor, hogy most lát?”
Jn 9.20
Szülei ezt válaszolták: „Azt tudjuk, hogy a mi fiunk, és hogy vakon született.
Jn 9.21
De hogy most miképpen lát, azt nem tudjuk. S azt sem tudjuk, ki adta vissza a szeme világát. Kérdezzétek meg tőle magától, hisz megvan hozzá a kora, mondja el maga.”
Jn 9.22
A szülők azért beszéltek így, mert féltek a zsidóktól. A zsidók ugyanis elhatározták, hogy azt, aki Messiásnak vallja, kizárják a zsinagógából.
Jn 9.23
Ezért mondták a szülei: „Megvan hozzá a kora, kérdezzétek meg tőle magától.”
Jn 9.24
Erre másodszor is hívatták a vakon született embert és figyelmeztették: „Dicsőítsd meg az Istent! Mi tudjuk, hogy ez az ember bünös.”
Jn 9.25
„Azt, hogy bűnös-e - felelte -, nem tudom. Csak azt tudom, hogy vak voltam, és most látok.”
Jn 9.26
Erre újra faggatni kezdték: „Mit csinált veled? Hogy adta vissza a szemed világát?”
Jn 9.27
„Már elmondtam nektek - felelte -, de nem hallgattátok meg. Miért akarjátok újra hallani? Talán ti is tanítványai akartok lenni?”
Jn 9.28
Erre becsmérelték, s azt mondták neki: „Légy a tanítványa te! Mi Mózes tanítványai vagyunk.
Jn 9.29
Azt tudjuk, hogy Mózessel beszélt az Isten, de hogy ez honnét való, azt nem tudjuk.”
Jn 9.30
„Épp az a különös - felelte az ember -, hogy nem tudjátok, honnét való, mégis visszaadta a szemem világát.
Jn 9.31
Tudjuk, hogy Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, azt azonban, aki istenfélő és teljesíti akaratát, meghallgatja.
Jn 9.32
Amióta fennáll a világ, sohasem lehetett hallani, hogy valaki visszaadta volna egy vakon születettnek a szeme világát.
Jn 9.33
Ha nem Istentől való volna, nem tehetett volna semmit.”
Jn 9.34
Erre rászóltak: „Te akarsz minket tanítani, aki mindenestül bűnben születtél?” Ezzel kidobták.
Jn 9.35
Jézus meghallotta, hogy kidobták, s amikor találkozott vele, megkérdezte tőle: „Hiszel az Emberfiában?”
Jn 9.36
„Ki az, Uram - kérdezte az ember -, hogy higgyek benne?”
Jn 9.37
„De hisz látod - felelte -, ő beszél veled.”
Jn 9.38
Erre felkiáltott: „Hiszek, Uram!” - s leborult előtte.
Jn 9.39
Jézus pedig azt mondta: „Azért jöttem a világba, hogy ítéletet tartsak, hogy akik nem látnak, azok lássanak, és akik látnak, azok vakok legyenek.”
Jn 9.40
Amikor a körülötte álló farizeusok közül ezt néhányan meghallották, megkérdezték: „Csak nem vagyunk mi is vakok?”
Jn 9.41
„Ha vakok volnátok - felelte Jézus -, nem volna bűnötök. De azt állítjátok: Látunk. Ezért megmarad bűnötök.”

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT