Fil 4

Full text search

Fil 4
Fil 4.1
Ezért szeretett testvéreim, akik után vágyódom, örömöm és koronám: így álljatok helyt az Úrban, szeretteim!
Fil 4.2
Evodiát és Szintihét nagyon kérem, értsenek egyet az Úrban.
Fil 4.3
Téged is kérlek, igaz munkatársam, légy segítségükre azoknak, akik velem együtt fáradtak az evangélium hirdetésében, Kelemennel és a többi munkatársammal együtt, akiknek neve föl van jegyezve az élet könyvében.
Fil 4.4
Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek.
Fil 4.5
Méltányosságotokat ismerje meg mindenki! Az Úr közel van.
Fil 4.6
Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé, hálaadástokkal együtt.
Fil 4.7
Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban.
Fil 4.8
Egyébként, testvéreim, arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, tisztességes, igazságos, ami ártatlan, kedves, dicséretre méltó, ami erényes és magasztos.
Fil 4.9
Amit tanultatok és elfogadtatok, amit hallottatok és példámon láttatok, azt váltsátok tettekre, s veletek lesz a béke Istene.
Fil 4.10
Nagyon megörültem az Úrban, hogy ismét lehetőségetek nyílt a rólam való gondoskodásra. Azelőtt is gondoltatok rá, de nem volt rá módotok.
Fil 4.11
Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, hiszen megtanultam, hogy megelégedjem azzal, amim van.
Fil 4.12
Tudok nélkülözni, de tudok bőségben is élni. Mindig mindenhez hozzászoktam: ahhoz, hogy jóllakjam és éhezzem, hogy bővelkedjem és nélkülözzem.
Fil 4.13
Mindent elviselek abban, aki erőt ad.
Fil 4.14
Mégis jól tettétek, hogy szükségemben segítségemre voltatok.
Fil 4.15
Ti is tudjátok, filippiek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor Macedóniából elindultam, nem volt egyetlen egyházközség sem, amely velem az adás és viszonzás kapcsolatában állt volna, csak ti.
Fil 4.16
Már Tesszalonikába ismételten küldtetek, amire szükségem volt.
Fil 4.17
Nem az adomány a fontos nekem, hanem inkább a gyümölcse, amelyet majd bőségesen javatokra írnak.
Fil 4.18
Megvan mindenem, mégpedig bőségesen. Bőven el vagyok látva, amióta Epafroditusztól átvettem küldeményeteket, mint kellemes illatú, Istennek tetsző áldozatot.
Fil 4.19
Az én Istenem - gazdagsága szerint - dicsőségében ellát majd benneteket Jézus Krisztus által mindennel, amire szükségetek van.
Fil 4.20
Istennek, a mi Atyánknak legyen dicsőség örökkön-örökké! Amen.
Fil 4.21
Köszöntsetek minden szentet Jézus Krisztusban! Köszöntenek titeket az itteni testvérek.
Fil 4.22
Köszönt titeket valamennyi szent, főképp a császár házából valók.
Fil 4.23
Urunk, Jézus Krisztus kegyelme legyen lelketekkel!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT