Zsolt. 59

Full text search

Zsolt. 59
Zsolt. 59.1
Az éneklőmesternek az altashétre. Dávid miktámja; midőn embereket külde Saul, és őrizék az ő házát, hogy megöljék őt.
Zsolt. 59.2
Szabadíts meg engemet az én ellenségeimtől, * Istenem; a reám támadóktól ments meg engemet!
Zsolt. 59.3
Szabadíts meg engemet a gonosztevőktől, és a vérontó emberek ellen tarts meg engemet;
Zsolt. 59.4
Mert ímé lelkem után leselkednek, egybegyűltek ellenem az erősek; a nélkül, hogy hibás * vagy vétkes volnék, Uram!
Zsolt. 59.5
Bűnöm nélkül * egybegyűlnek és készülnek ellenem: serkenj fel előmbe és lásd meg ezeket!
Zsolt. 59.6
Te, oh Uram, Seregek Istene, Izráel Istene, serkenj fel! Büntesd meg mind e pogányokat, ne könyörülj senkin, a * ki hamisságot cselekszik. Szela.
Zsolt. 59.7
Estenden megjelennek, ordítnak, mint az eb; körüljárják a várost.
Zsolt. 59.8
Ímé, szájokkal csácsognak, ajkaikon szablyák vannak: * hisz, úgy mond, kicsoda hallja meg?
Zsolt. 59.9
Te pedig, Uram, neveted * őket, és megcsúfolod mind e pogány népet.
Zsolt. 59.10
Hatalmával szemben te reád vigyázok; mert Isten az én váram.
Zsolt. 59.11
Előmbe jön az én kegyelmes Istenem; látnom engedi Isten az én ellenségeim * romlását.
Zsolt. 59.12
Ne öld meg őket, hogy népem meg ne felejtkezzék; bujdosókká tedd őket a * te hatalmaddal, és alázd meg őket Uram, mi paizsunk!
Zsolt. 59.13
Szájuknak vétke az ő ajkaiknak beszéde, fogattassanak meg kevélységükben; mert csak átkot * és hazugságot szólnak.
Zsolt. 59.14
Veszítsd el őket * búsulásodban, veszítsd el őket, hogy ne legyenek; és tudják meg, hogy Isten uralkodik a Jákób fölött, mind a földnek határáig. Szela.
Zsolt. 59.15
Estenden megjelennek, ordítnak, mint az eb, körüljárják a várost.
Zsolt. 59.16
Étel után barangolnak, és ha nem laknak jól, virrasztanak.
Zsolt. 59.17
Én pedig éneklem a te hatalmadat, és * reggelenkint zengem a te kegyelmességedet; mert váram voltál és menedékem az én nyomorúságom napján.
Zsolt. 59.18
Én erősségem! Te néked éneklek, mert Isten * az én váram: ő az én kegyelmes Istenem!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT