Zsolt. 56

Full text search

Zsolt. 56
Zsolt. 56.1
Az éneklőmesternek a Jónathelem rehokimra; Dávidnak miktámja; mikor megragadták őt a * filiszteusok Gáthban.
Zsolt. 56.2
Könyörülj rajtam Istenem, mert halandó tátog ellenem és mindennap hadakozván, nyomorgat engem!
Zsolt. 56.3
Ellenségeim minden napon tátognak reám: bizony sokan * hadakoznak ellenem, oh magasságos Isten!
Zsolt. 56.4
Mikor félnem kellene is, én bízom te benned.
Zsolt. 56.5
Isten által dicsekedem az ő igéjével; az Istenben bizom, nem félek; ember mit árthatna nékem?
Zsolt. 56.6
Minden nap elforgatják beszédeimet; minden gondolatjok ellenem van, ártalomra.
Zsolt. 56.7
Egybegyűlnek, elrejtőznek, sarkaimat lesik, * mert kivánják az én lelkemet.
Zsolt. 56.8
Gonoszsággal menekedhetnének? Haraggal rontsd meg, oh Isten, a népeket!
Zsolt. 56.9
Bujdosásomnak számát jól tudod: szedd tömlődbe könnyeimet! Avagy nem tudod-é azoknak számát?
Zsolt. 56.10
Meghátrálnak majd ellenségeim, mikor kiáltok; így tudom meg, hogy velem van az Isten.
Zsolt. 56.11
Dicsérem Istent, az ő ígéretéért, dicsérem az Urat az ő igéretéért.
Zsolt. 56.12
Istenben bízom, nem félek; ember mit árthatna nékem?
Zsolt. 56.13
Tartozom, oh Isten, az én néked tett fogadásaimmal; * megadom néked a hálaáldozatokat;
Zsolt. 56.14
Mert * megszabadítottad lelkemet a haláltól, bizony az én lábaimat az eleséstől; hogy járjak Isten előtt az életnek világosságában.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT