1 Krón. 20

Full text search

1 Krón. 20
1 Krón. 20.1
És * lőn az esztendőnek fordulásával, mikor a királyok harczba menni szoktak, elindítá Joáb a hadat, és elpusztítá az + Ammon fiainak földjét. És elmenvén megszállá Rabbát, (Dávid pedig Jeruzsálemben marada) és elfoglalá Joáb Rabbát és elrontá azt.
1 Krón. 20.2
És elvevé Dávid az ő királyuknak fejéről a koronát, * mely egy tálentom arany súlyú vala, s melyben drágakövek valának. És Dávid fejére tette azt, s a városból is temérdek zsákmányt vitt el.
1 Krón. 20.3
A város népét pedig kihozatá * és fűrészszel vágatá, és vasboronákkal és fejszékkel. Így cselekedék Dávid az Ammon fiainak minden városával; azután megtére Dávid az egész néppel Jeruzsálembe.
1 Krón. 20.4
Ezután ismét had támada Gézerben a * Filiszteusok ellen; és akkor ölé meg a Husátites Sibbékai az óriások nemzetségéből való + Sippait; és ilyen módon megaláztatának.
1 Krón. 20.5
Ismét lőn had a Filiszteusok ellen, a melyben megölé Elhanán, a Jáir fia a Gáthbeli Lákhmit, a * Góliát atyjafiát; és az ő dárdájának nyele hasonló vala a szövők zúgolyfájához.
1 Krón. 20.6
Ezek után ismét versengés támadt Gáthban, hol egy magas ember vala, a kinek hat-hat, vagyis huszonnégy ujja volt; ez is óriás fia vala.
1 Krón. 20.7
És szidalommal illeté Izráelt, és megölé őt Jonathán, Dávid testvérének, Simeának fia.
1 Krón. 20.8
Ezek ugyanazon egy óriásnak fiai voltak Gáthban, a kik elveszének Dávidnak * és az ő szolgáinak keze által.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT