Jób. 8

Full text search

Jób. 8
Jób. 8.1
Akkor felele a sukhi Bildád, és monda:
Jób. 8.2
Meddig szólasz még efféléket, és lesz a te szádnak beszéde sebes szél?
Jób. 8.3
Elforgatja-é Isten az ítéletet, avagy a Mindenható * elforgatja-é az igazságot?
Jób. 8.4
Ha a te fiaid * vétkeztek ellene, úgy az ő gonoszságuk miatt vetette el őket.
Jób. 8.5
De ha te az Istent buzgón keresed, és * a Mindenhatóhoz bocsánatért könyörögsz;
Jób. 8.6
Ha tiszta és becsületes vagy, akkor legott felserken éretted, és békességessé teszi a te igazságodnak hajlékát.
Jób. 8.7
És ha előbbi állapotod szegényes volt, ez utáni állapotod boldog lesz nagyon.
Jób. 8.8
Mert kérdezd meg csak * az azelőtti nemzedéket, és készülj csak fel az ő atyáikról való tudakozódásra!
Jób. 8.9
Mert mi csak * tegnapiak vagyunk és semmit nem tudunk, mert a mi napjaink csak árnyék e földön.
Jób. 8.10
Nem tanítanak-é meg azok téged? Nem mondják-é meg néked, és nem beszélik-é meg szívök szerint néked?!
Jób. 8.11
Felnövekedik-é a káka mocsár nélkül, felnyúlik-é a sás víz nélkül?
Jób. 8.12
Még gyenge korában, ha fel nem szakasztják is, minden fűnél elébb elszárad.
Jób. 8.13
Ilyenek az ösvényeik mindazoknak, a kik Istenről elfeledkeznek, és a képmutatónak * reménysége is elvész.
Jób. 8.14
Mivel szétfoszol bizakodása, és bizodalma olyan * lesz, mint a pókháló.
Jób. 8.15
Házára támaszkodik, és nem áll meg; kapaszkodik belé, és nem marad meg.
Jób. 8.16
Bő nedvességű ez a napfényen * is, és ágazata túlnő a kertjén.
Jób. 8.17
Gyökerei átfonódnak a kőhalmon; átfúródnak a szikla-rétegen.
Jób. 8.18
Ámha kiirtják helyéről, megtagadja ez őt: Nem láttalak!
Jób. 8.19
Ímé ez az ő pályájának öröme! És más hajt ki a porból.
Jób. 8.20
Ímé az Isten nem veti meg az ártatlant, de a gonoszoknak sem ád előmenetelt.
Jób. 8.21
Még betölti szádat nevetéssel, és ajakidat vigassággal.
Jób. 8.22
Gyűlölőid szégyenbe öltöznek, és a gonoszok sátora megsemmisül.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT