Jób. 38

Full text search

Jób. 38
Jób. 38.1
Majd felele az Úr * Jóbnak a forgószélből és monda:
Jób. 38.2
Ki az, a ki elhomályosítja az örök rendet tudatlan beszéddel?
Jób. 38.3
Nosza övezd fel, mint férfiú derekadat, * én majd kérdezlek, te meg taníts engem!
Jób. 38.4
Hol voltál, mikor a * földnek alapot vetettem? Mondd meg, ha tudsz valami okosat!
Jób. 38.5
Ki határozta meg mértékeit, ugyan tudod-é; avagy ki húzta el felette a mérő zsinórt?
Jób. 38.6
Mire bocsátották le * oszlopait, avagy ki vetette fel szegeletkövét;
Jób. 38.7
Mikor együtt örvendezének a hajnalcsillagok, * és Istennek minden fiai vigadozának?
Jób. 38.8
És kicsoda zárta el * ajtókkal a tengert, a mikor előtünt, az anyaméhből kijött;
Jób. 38.9
Mikor ruházatává a felhőt tevém, takarójául pedig a sürű homályt?
Jób. 38.10
Mikor reávontam törvényemet, zárat és ajtókat veték eléje:
Jób. 38.11
És azt mondám: Eddig jőjj és ne tovább; * ez itt ellene áll kevély habjaidnak!
Jób. 38.12
Parancsoltál-é a reggelnek, a mióta megvagy? Kimutattad-é a hajnalnak a helyét?
Jób. 38.13
Hogy belefogózzék a földnek széleibe, és lerázassanak a gonoszok róla.
Jób. 38.14
Hogy átváltozzék mint a megpecsételt agyag, és előálljon, mint egy ruhában.
Jób. 38.15
Hogy a gonoszoktól * elvétessék világosságuk, és a fölemelt + kar összetöressék?
Jób. 38.16
Eljutottál-é a tenger forrásáig, bejártad-é a mélységnek fenekét?
Jób. 38.17
Megnyíltak-é néked a halálnak kapui; a halál árnyékának kapuit láttad-é?
Jób. 38.18
Áttekintetted-é a föld szélességét, mondd meg, ha mindezt jól tudod?
Jób. 38.19
Melyik út visz oda, hol a világosság lakik, és a sötétségnek hol van a helye?
Jób. 38.20
Hogy visszavinnéd azt az ő határába, és hogy megismernéd lakása útjait.
Jób. 38.21
Tudod te ezt, hiszen már akkor megszülettél; napjaidnak száma nagy!
Jób. 38.22
Eljutottál-é a hónak tárházához; vagy a jégesőnek tárházát láttad-é?
Jób. 38.23
A mit fentartottam a szükség idejére, * a harcz és háború napjára?
Jób. 38.24
Melyik út visz oda, a hol szétoszlik a világosság, és szétterjed a keleti szél a földön?
Jób. 38.25
Ki hasított nyílást a záporesőnek, és a mennydörgő villámnak útat?
Jób. 38.26
Hogy aláessék az ember nélkül való földre, * a pusztaságra, holott senki sincsen;
Jób. 38.27
Hogy megitasson pusztát, sivatagot, és hogy sarjaszszon zsenge pázsitot?
Jób. 38.28
Van-é atyja az esőnek, és ki szülte a harmat cseppjeit?
Jób. 38.29
Kinek méhéből jött elő a jég, és az ég daráját kicsoda szülte?
Jób. 38.30
Miként rejtőznek el a vizek mintegy kő alá, és mint zárul be a mély vizek színe?
Jób. 38.31
Összekötheted-é a fiastyúk szálait; a kaszáscsillag * köteleit megoldhatod-é?
Jób. 38.32
A hajnalcsillagot előhozhatod-é az ő idejében, avagy a gönczölszekeret forgathatod-é fiával együtt?
Jób. 38.33
Ismered-é az ég törvényeit, vagy te határozod-é meg uralmát * a földön?
Jób. 38.34
Felemelheted-é szavadat a felhőig, hogy a vizeknek bősége beborítson téged?
Jób. 38.35
Kibocsáthatod-é a villámokat, hogy elmenjenek, vagy mondják-é néked: Itt vagyunk?
Jób. 38.36
Ki helyezett bölcseséget * a setét felhőkbe, vagy a tüneményeknek ki adott értelmet?
Jób. 38.37
Ki számlálta meg a bárányfelhőket bölcseséggel, és ki üríti ki az égnek tömlőit;
Jób. 38.38
Mikor a por híg sárrá változik, és a göröngyök összetapadnak?

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT