Jób. 18

Full text search

Jób. 18
Jób. 18.1
Felele pedig a sukhi Bildád, és monda:
Jób. 18.2
Mikor akartok a beszédnek véget vetni? Értsétek meg a dolgot, azután szóljunk.
Jób. 18.3
Miért állíttatunk barmoknak, és miért vagyunk tisztátalanok a ti szemeitekben?
Jób. 18.4
Te éretted, a ki szaggatja lelkét haragjában, vajjon elhagyattatik-é a föld, és felszakasztatik-é a kőszikla helyéről?
Jób. 18.5
Sőt inkább a gonoszok világa * kialuszik, és nem fénylik az ő tüzöknek szikrája.
Jób. 18.6
A világosság elsötétedik az ő sátorában, * szövétneke kialszik felette.
Jób. 18.7
Erős léptei aprókká lesznek, saját tanácsa * rontja meg őt.
Jób. 18.8
Mert lábaival hálóba bonyolódik, és ó-verem felett jár.
Jób. 18.9
A sarka tőrbe akad, és kelepcze fogja meg őt.
Jób. 18.10
Hurok rejtetett el a földbe ellene, és zsineg az ő szokott ösvényén.
Jób. 18.11
Mindenfelől félelmek rettentik őt, és * üldözik őt léptennyomon.
Jób. 18.12
Éhség emészti fel * az ő erejét, és nyomorúság leselkedik oldala mellett.
Jób. 18.13
Megemészti testének izmait, megemészti izmait a halál zsengéje.
Jób. 18.14
Eltünik sátorából az ő bátorsága, és * a félelmek királyához folyamodik ő.
Jób. 18.15
Az lakik sátorában, a ki nem az övé, és hajlékára * kénkövet szórnak.
Jób. 18.16
Alant elszáradnak gyökerei, és felülről levágatik az ága.
Jób. 18.17
Emlékezete * elvész a földről, még az utczákon sem marad fel a neve.
Jób. 18.18
A világosságról a sötétségbe taszítják, a föld kerekségéről elüldözik őt.
Jób. 18.19
Sem fia, sem unokája nem lesz az ő népében, és semmi maradéka az ő tanyáján.
Jób. 18.20
Az ő pusztulásától megborzadnak, a kik következnek és rettegés fogja el a most élő embereket.
Jób. 18.21
Ilyenek az álnok embernek hajlékai, és ilyen annak lakóhelye, a ki nem tiszteli Istent.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT