1 Ján. 5

Full text search

1 Ján. 5
1 Ján. 5.1
Mindaz, a ki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől * született; és mindaz, a ki szereti a szülőt, azt is szereti, a ki attól született.
1 Ján. 5.2
Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, hogyha az Istent szeretjük, és az ő parancsolatait megtartjuk.
1 Ján. 5.3
Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk * az ő parancsolatait; az ő parancsolatai pedig nem + nehezek.
1 Ján. 5.4
Mert mindaz, a mi az Istentől született, legyőzi * a világot; és az a győzedelem, a mely legyőzte a világot, a mi hitünk.
1 Ján. 5.5
Ki az, a ki legyőzi a világot, ha nem az, a ki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?!
1 Ján. 5.6
Ez az, a ki víz és vér által jő vala, Jézus a Krisztus; nemcsak a vízzel, hanem a vízzel és * a vérrel. És a Lélek az, a mely bizonyságot tesz, mert a Lélek az igazság.
1 Ján. 5.7
Mert hárman vannak, a kik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, * az Íge és a Szent Lélek: és ez a három egy.
1 Ján. 5.8
És hárman vannak, a kik bizonyságot tesznek a földön, a Lélek, a víz és a vér; és ez a három is egy.
1 Ján. 5.9
Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, az Isten bizonyságtétele nagyobb: mert az Isten bizonyságtétele az, a melylyel bizonyságot tett az * ő Fiáról.
1 Ján. 5.10
A ki hisz az Isten Fiában, bizonyságtétele van önmagában. * A ki nem hisz az Istennek, hazuggá tette őt; mert nem hitt abban a bizonyságtételben, a melylyel bizonyságot tett Isten az ő Fiáról.
1 Ján. 5.11
És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten és ez az * élet az ő Fiában van.
1 Ján. 5.12
A kié a Fiú, azé az élet: a kiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg * abban.
1 Ján. 5.13
Ezeket írtam néktek, a kik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök * életetek van, és hogy higyjetek az Isten Fiának nevében.
1 Ján. 5.14
És ez az a bizodalom, a melylyel ő hozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat * minket:
1 Ján. 5.15
És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, a melyeket kértünk ő tőle.
1 Ján. 5.16
Ha valaki látja, hogy az ő atyjafia vétkezik, de nem halálos * bűnt, könyörögjön, és az Isten életet ad annak, a ki nem halálos bűnnel vétkezik. Van halálos bűn; nem az ilyenért mondom, hogy könyörögjön.
1 Ján. 5.17
Minden igazságtalanság * bűn; de van nem halálos bűn is.
1 Ján. 5.18
Tudjuk, hogy valaki Istentől született, nem vétkezik: * hanem a ki Istentől született, megőrzi magát, és a gonosz nem illeti őt.
1 Ján. 5.19
Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban vesztegel.
1 Ján. 5.20
De tudjuk azt is, hogy az Isten Fia eljött, és értelmet * adott nékünk arra, hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és + az örök ** élet.
1 Ján. 5.21
Fiacskáim, oltalmazzátok meg magatokat a bálványoktól. * Ámen!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT