Ezék. 47

Full text search

Ezék. 47
Ezék. 47.1
És visszatéríte engem a ház ajtajához, és ímé, víz * jő vala ki a ház küszöbe alól napkelet felé, mert a ház eleje kelet felé vala, és a víz aláfoly vala a ház jobb oldala alól az oltártól délre.
Ezék. 47.2
És kivitt engem az északi kapu útján, és elhordoza engem a kivül való úton a külső kapuhoz, mely napkeletre néz, és ímé, a víz ott forr vala ki a jobb oldal alól.
Ezék. 47.3
Mikor kiméne az a férfiú * napkelet felé, mérőzsinórral a kezében, mére ezer singet; és átvitt engem a vizen, a víz bokáig ér vala.
Ezék. 47.4
És mére ismét ezeret, és átvitt engem a vizen, a víz pedig térdig ér vala. És mére ismét ezeret és átvitt engem s a víz derékig ér vala.
Ezék. 47.5
És mére még ezeret, s vala olyan folyó, hogy át nem meheték rajta, mert magas vala a víz, megúszni való víz, folyó, mely meg nem lábolható.
Ezék. 47.6
És monda nékem: Láttad-é, embernek fia? És visszavezete engem a * folyó partján.
Ezék. 47.7
És mikor visszatértem, ímé, a folyó partján igen sok fa vala mindkét felől.
Ezék. 47.8
És mondá nékem: Ez a víz * a keleti tájékra foly ki, és a lapáczra megyen alá, és a tengerbe megyen be, a tengerbe szakad, és meggyógyul a víz.
Ezék. 47.9
És lészen, hogy minden élő állat, a mely nyüzsög, valahova e folyam bemegyen, élni fog; és a halaknak nagy bőségök lészen, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden, valahova e folyó bement.
Ezék. 47.10
És lészen, hogy halászok állanak rajta Éngeditől Énegláimig: varsák kivető helye lészen; nemök szerint lesznek benne a halak, mint a nagy tenger halai, nagy bőséggel.
Ezék. 47.11
Mocsarai és tócsái pedig nem gyógyulnak meg, só helyei lesznek.
Ezék. 47.12
És a folyó mellett, mind a két partján mindenféle * ennivaló gyümölcs fája nevekedik fel; leveleik el nem hervadnak és gyümölcseik el nem fogynak; havonként új meg új gyümölcsöt teremnek, mert vizök onnét a szenthelyből + foly ki; és gyümölcsük eledelre és leveleik orvosságra valók.
Ezék. 47.13
És monda az Úr Isten: Ez a határ, a mely szerint örökségül osszátok el magatok közt a földet Izráel tizenkét törzsöke szerint, * Józsefnek két örökséget.
Ezék. 47.14
És vegyétek azt örökségül mindnyájan egyenlően, mivelhogy fölemeltem kezemet, * hogy atyáitoknak adom azt, tehát essék néktek az a föld örökségül.
Ezék. 47.15
És ez legyen a föld határa, észak felé a nagy-tengertől, Hetlónon * át Sedádnak menve:
Ezék. 47.16
Hamát, * Berótha, Szibraim, mely Damaskus határa és Hamát határa közt van, a középső Hásér, mely Havrán határán van.
Ezék. 47.17
Így legyen a határ a tengertől Haczar-Énónig Damaskus határán és azontúl északra, és Hamát * határán: ez az északi oldal.
Ezék. 47.18
És a keleti oldalon: Havrán és Damaskus és Gileád között és Izráel földje között a Jordán legyen; ama határtól a keleti tengerig mérjétek: ez a keleti oldal.
Ezék. 47.19
És a déli oldalon dél felé: Támártól a versengések vizéig Kádesben, azután a folyó felé a nagy-tengerig: ez a déli oldal dél felé.
Ezék. 47.20
És a nyugoti oldal: a nagy-tenger, ama határtól fogva addig, a hol egyenesen Hamátba menni: ez a nyugoti oldal.
Ezék. 47.21
És oszszátok el ezt a földet magatok közt Izráel nemzetségei szerint.
Ezék. 47.22
És legyen, hogy sorsvetéssel oszszátok el azt magatok közt és a jövevények közt, a kik közöttetek lakoznak, a kik közöttetek fiakat nemzettek, és úgy tartsátok őket, mint a ki ott született az Izráel fiai között: veletek együtt sorsvetéssel legyen örökségök Izráel nemzetségei között.
Ezék. 47.23
És úgy legyen, hogy a mely nemzetséggel lakozik a jövevény, ott adjátok ki az ő örökségét. Ezt mondja az Úr Isten.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT