Péld. 30

Full text search

Péld. 30
Péld. 30.1
Agurnak, a Jáké fiának beszédei, próféczia, melyet mondott a férfiú Itielnek, Itielnek és Ukálnak.
Péld. 30.2
Minden embernél tudatlanabb vagyok én, és nincs emberi értelem én bennem.
Péld. 30.3
És nem tanultam a bölcseséget, hogy a Szentnek ismeretét tudnám.
Péld. 30.4
Kicsoda ment fel az égbe, * hogy onnan leszállott volna? Kicsoda fogta össze a szelet az ő markába? Kicsoda kötötte a vizet az ő köntösébe? Ki állapította meg a földnek minden határit? Kicsoda ennek neve? Avagy kicsoda ennek fiának neve, ha tudod?
Péld. 30.5
Az Istennek teljes beszéde * igen tiszta, és paizs az ahhoz folyamodóknak.
Péld. 30.6
Ne tégy * az ő beszédéhez; hogy meg ne feddjen téged, és hazug ne légy.
Péld. 30.7
Kettőt kérek tőled; ne tartsd meg én tőlem, mielőtt meghalnék.
Péld. 30.8
A hiábavalóságot és a hazugságot messze távoztasd tőlem; szegénységet vagy gazdagságot ne adj nékem; táplálj engem hozzám illendő * eledellel.
Péld. 30.9
Hogy megelégedvén, meg ne * tagadjalak, és azt ne mondjam: kicsoda az Úr? Se pedig megszegényedvén, ne lopjak, és gonoszul ne éljek az én Istenem nevével!
Péld. 30.10
Ne rágalmazd a szolgát az ő uránál, hogy meg ne átkozzon téged, és bűnhődnöd ne kelljen.
Péld. 30.11
Van oly nemzetség, a ki az ő atyját * átkozza, és az ő anyját nem áldja.
Péld. 30.12
Van nemzetség, a ki a maga szemei előtt * tiszta, pedig az ő rútságából ki nem tisztíttatott.
Péld. 30.13
Van kevély szemű nemzetség, és a kinek szemöldökei igen fellátnak!
Péld. 30.14
Van olyan nemzetség, a kinek fogai fegyverek, * és a kinek zápfogai kések; hogy a szegényeket kiemészszék e földről, és az emberek közül a szűkölködőket.
Péld. 30.15
A nadálynak két leánya van: addsza, addsza! E három nem elégszik meg; négyen * nem mondják: elég;
Péld. 30.16
A sír és a meddő asszony, a föld meg nem elégszik a vízzel, és a tűz nem mondja: elég!
Péld. 30.17
A szemet, mely megcsúfolja atyját, vagy megútálja az anyja iránt való engedelmességet, kivágják a völgynek hollói, vagy megeszik a sasfiak.
Péld. 30.18
E három megfoghatatlan előttem, és e négy dolgot nem tudom:
Péld. 30.19
A keselyűnek útát az égben, a kígyónak útát a kősziklán, a hajónak nyomát a mély tengerben, és a férfiúnak útát a leányzóval.
Péld. 30.20
Ilyen a paráználkodó asszonynak úta; eszik, azután megtörli száját és azt mondja: nem cselekedtem semmi gonoszt.
Péld. 30.21
Három dolog alatt indul meg a föld, és négyet nem szenvedhet el.
Péld. 30.22
A szolga alatt, mikor uralkodik, és a bolond alatt, mikor elég kenyere van,
Péld. 30.23
A gyűlölt asszony alatt, * ha mégis férjhez megy; és a szolgáló alatt, ha örököse lesz az ő asszonyának.
Péld. 30.24
E négy apró állata van a földnek, a melyek bölcsek, elmések:
Péld. 30.25
A hangyák erőtlen nép, mégis megkeresik * nyárban a magok eledelét;
Péld. 30.26
A marmoták nem hatalmas nép, mégis kősziklán * csinálják az ő házokat;
Péld. 30.27
Királyuk nincs a sáskáknak, mindazáltal mindnyájan szép renddel mennek ki;
Péld. 30.28
A pókot kézzel megfoghatod, mégis ott van a királyok palotáiban.
Péld. 30.29
Három állat van, a mely szépen jár, sőt négy, a mely jól jár.
Péld. 30.30
Az oroszlán, a hős a vadak között, mely el nem fut senki elől;
Péld. 30.31
A harczra felékesített * ló, vagy a kecskebak, és a király, a kinek senki nem mer ellene állani.
Péld. 30.32
Ha bolond voltál felfuvalkodásodban, vagy ha meggondoltad: * kezedet szájadra vessed.
Péld. 30.33
Mert miképen a ki tejet köpül, vajat csinál; és a ki keményen fújja ki az ő orrát, vért hoz ki: úgy a ki a haragot ingerli, háborúságot szerez.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT