Fil. 4

Full text search

Fil. 4
Fil. 4.1
Ezért tehát, testvéreim, akiket szeretek, és akik után vágyódom, örömöm és koronám, így maradjatok meg az Úrban, szeretteim!
Fil. 4.2
Evódiát intem, és Szüntükhét is intem, hogy legyen közöttük egyetértés az Úrban.
Fil. 4.3
Sőt téged is kérlek, hűséges munkatársam, segíts nekik, akik együtt küzdöttek velem az evangéliumért; Kelemennel és a többi munkatársammal is, akiknek a neve benne van az élet könyvében.
Fil. 4.4
Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek.
Fil. 4.5
A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel!
Fil. 4.6
Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt;
Fil. 4.7
és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.
Fil. 4.8
Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!
Fil. 4.9
Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene!
Fil. 4.10
Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre. Mert gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok.
Fil. 4.11
Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek.
Fil. 4.12
Tudok szűkölködni és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jóllakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt.
Fil. 4.13
Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.
* aki megerősít engem: Későbbi kéziratok hozzáteszik: Krisztusban
Fil. 4.14
Mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem nyomorúságomban.
Fil. 4.15
Azt pedig tudjátok ti is, filippiek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor eltávoztam Macedóniából, az ajándékozás és elfogadás tekintetében egyetlen gyülekezet sem állt velem kapcsolatban, csak ti egyedül,
Fil. 4.16
mert egyszer-másszor Thesszalonikába is küldtetek szükségleteimre.
Fil. 4.17
Nem mintha az ajándékot kívánnám, hanem azt kívánom, hogy bőségesen kamatozzék az a ti javatokra.
Fil. 4.18
Átvettem mindent, és bővelkedem. El vagyok látva, miután megkaptam Epafroditosztól, ami tőletek jött olyan kellemes illatként és kedves áldozatként, amely tetszik az Istennek.
Fil. 4.19
Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban.
Fil. 4.20
A dicsőség pedig Istenünké és Atyánké örökkön-örökké. Ámen.
Fil. 4.21
Köszöntsetek minden szentet a Krisztus Jézusban. Köszöntenek titeket a velem levő testvérek.
Fil. 4.22
Köszöntenek titeket a szentek mind, főként pedig a császár udvarából valók.
Fil. 4.23
A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT