2Móz. 35

Full text search

2Móz. 35
2Móz. 35.1
Azután összegyűjtötte Mózes Izráel fiainak egész közösségét, és ezt mondta nekik: Ezek azok az igék, amelyekről azt parancsolta az ÚR, hogy meg kell tennetek:
2Móz. 35.2
Hat napon át végezzétek munkátokat, de a hetedik napot tartsátok szentnek, az ÚRnak szentelt nyugalom nagy napja legyen az. Meg kell ölni mindenkit, aki munkát végez ezen a napon!
2Móz. 35.3
Lakóhelyeteken sehol se gyújtsatok tüzet szombaton!
2Móz. 35.4
És ezt mondta Mózes Izráel fiai egész közösségének: Ezt a dolgot parancsolta az ÚR:
2Móz. 35.5
Gyűjtsetek felajánlást magatok között az ÚRnak! Mindenki, akit a szíve arra indít, hozzon felajánlást az ÚRnak: aranyat, ezüstöt és rezet,
2Móz. 35.6
kék és piros bíbort, karmazsin fonalat és lenfonalat, kecskeszőrt,
2Móz. 35.7
vörösre festett kosbőröket, delfinbőrt és akácfát,
2Móz. 35.8
lámpaolajat, balzsamot a fölkenéshez való olajhoz és a jó illatú füstöléshez;
2Móz. 35.9
ónixköveket és foglalatba való drágaköveket az éfódhoz és hósenhez.
2Móz. 35.10
Jöjjön ide minden hozzáértő ember, és készítsék el mindazt, amit megparancsolt az ÚR:
2Móz. 35.11
a hajlékot, annak sátrát és takaróját, kapcsait, deszkáit, reteszeit, oszlopait és talpait.
2Móz. 35.12
Készítsék el a ládát és annak rúdjait a födéllel együtt, a függőkárpitot,
2Móz. 35.13
az asztalt, annak rúdjait, egész fölszerelését és a szent kenyereket,
2Móz. 35.14
a lámpatartót a világításhoz, annak fölszerelését és mécseseit és a lámpaolajat.
2Móz. 35.15
Készítsék el az illatáldozati oltárt és annak rúdjait, a fölkenéshez való olajat és a jó illatú füstölőszereket, a bejárati függönyt a hajlék bejáratához,
2Móz. 35.16
az égőáldozati oltárt, annak rézrácsozatát, rúdjait és egész fölszerelését, a medencét és annak állványát.
2Móz. 35.17
Készítsék el az udvar szőnyegfalait, oszlopait és talpait, meg az udvar kapujának függönyét,
2Móz. 35.18
a hajlék cövekeit, az udvar cövekeit és ezek köteleit,
2Móz. 35.19
a díszes ruhákat a szentélyben végzendő szolgálathoz, Áron főpap szent ruháit és fiainak papi ruháit!
2Móz. 35.20
Ekkor eltávozott Mózes elől Izráel egész közössége.
2Móz. 35.21
Azután eljött mindenki, akit a szíve indított, akit a lelke hajtott, és elhozta az ÚRnak szánt felajánlását a kijelentés sátrának elkészítéséhez, az ott végzendő szolgálathoz és a szent ruhákhoz.
2Móz. 35.22
Eljöttek a férfiak az asszonyokkal együtt, mindenki, akit a szíve arra indított, és hoztak boglárokat, függőket, gyűrűket, nyakláncokat és mindenféle arany ékszert. Mindenki ajánlott föl aranyból való ajándékot az ÚRnak.
2Móz. 35.23
Minden férfi aszerint, hogy mije volt, hozott kék és piros bíbort, karmazsin fonalat, lenfonalat és kecskeszőrt, továbbá vörösre festett kosbőröket és delfinbőröket.
2Móz. 35.24
Aki ezüstből vagy rézből tudott felajánlást tenni, elhozta felajánlását az ÚRnak; akinek akácfája volt, azt hozta el a különböző istentiszteleti eszközökhöz.
2Móz. 35.25
Mindazok az asszonyok, akik értettek hozzá, saját kezükkel fonták meg, és megfonva hozták el a kék és piros bíbort, a karmazsin fonalat és lenfonalat.
2Móz. 35.26
Mindazok az asszonyok pedig, akiket a szívük arra indított, és értettek hozzá, megfonták a kecskeszőrt.
2Móz. 35.27
A vezető emberek pedig ónixköveket és foglalatba való köveket hoztak az éfódhoz és hósenhez.
2Móz. 35.28
Hoztak balzsamot és lámpaolajat, fölkenéshez való olajat és jó illatú füstölőszereket.
2Móz. 35.29
Izráel fiai közül mindazok a férfiak és asszonyok, akiket a szívük arra indított, hogy adakozzanak a különféle eszközökre, amelyeknek elkészítését elrendelte az ÚR Mózes által, elhozták önkéntes ajándékukat az ÚRnak.
2Móz. 35.30
Akkor ezt mondta Mózes Izráel fiainak: Nézzétek! Az ÚR név szerint elhívta Becalélt, Húr fiának, Úrínak a fiát Júda törzséből.
2Móz. 35.31
Betöltötte isteni lélekkel, bölcsességgel, értelemmel és képességgel mindenféle munkára,
2Móz. 35.32
hogy terveket készítsen az arany, az ezüst és a réz feldolgozására,
2Móz. 35.33
a foglalatba való kövek vésésére, fafaragásra és mindenféle tervezőmunka elvégzésére.
2Móz. 35.34
Azzal a képességgel is felruházta, hogy tanítson a Dán törzséből való Oholíábbal, Ahíszámák fiával együtt.
2Móz. 35.35
Nagy hozzáértéssel ajándékozta meg őket, hogy el tudjanak készíteni mindenféle faragó, szövő, hímző és takácsmunkát kék és piros bíborból, karmazsin fonálból és lenfonálból, és elvégezzenek minden munkát és terveket készítsenek.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT