2Móz. 21

Full text search

2Móz. 21
2Móz. 21.1
Ezek azok a jogszabályok, amelyeket eléjük kell tárnod:
2Móz. 21.2
Ha héber rabszolgát vásárolsz, hat évig szolgáljon, de a hetedikben menjen el szabadon váltságdíj nélkül.
2Móz. 21.3
Ha egyedül jött, egyedül is menjen el. Ha felesége van, menjen vele a felesége is.
2Móz. 21.4
Ha az ura adott neki feleséget, és az fiúkat vagy leányokat szült neki, az asszony legyen az uráé gyermekeivel együtt, a férfi pedig menjen el egyedül.
2Móz. 21.5
De ha a rabszolga határozottan azt mondja, hogy szereti az urát, feleségét és gyermekeit, és nem akar felszabadulni,
2Móz. 21.6
akkor vigye őt ura az Isten elé, állítsa az ajtóhoz vagy az ajtófélfához, és fúrja át az úr a fülét egy árral, és legyen örökös rabszolgája.
2Móz. 21.7
Ha valaki a leányát adja el rabszolgának, az ne úgy menjen el, ahogyan a rabszolgák szoktak elmenni.
2Móz. 21.8
Ha nem tetszik az urának, és nem veszi feleségül, engedje meg, hogy kiváltsák. De ahhoz nincs joga, hogy idegen népnek adja el, mert akkor hűtlenül bánik vele.
2Móz. 21.9
Ha pedig fiának adja feleségül, a leányokra vonatkozó jogszabály szerint járjon el vele.
2Móz. 21.10
Ha még egy másikat is vesz neki, amannak az ételét, ruházatát és házastársi jogát ne csorbítsa meg.
2Móz. 21.11
Mert ha nem így bánik vele e három dologban, akkor pénzbeli váltság nélkül mehet el.
2Móz. 21.12
Ha valaki úgy megüt valakit, hogy az belehal, akkor halállal kell bűnhődnie.
2Móz. 21.13
De ha nem szándékosan ölt, hanem Isten akaratából esett a kezébe, akkor kijelölök olyan helyet, ahová elmenekülhet.
2Móz. 21.14
Ha pedig valaki szántszándékkal tör a felebarátjára, és orvul öli meg, az ilyet oltáromtól is vidd el, és haljon meg.
2Móz. 21.15
Ha valaki megveri apját vagy anyját, halállal bűnhődjék.
2Móz. 21.16
Ha valaki embert rabol el, akár eladta már, akár még nála van, halállal bűnhődjék.
2Móz. 21.17
Ha valaki apját vagy anyját gyalázza, az halállal bűnhődjék.
2Móz. 21.18
Ha férfiak összevesznek, és az egyik úgy megüti a másikat kővel, vagy az öklével, hogy az nem hal meg ugyan, de ágynak esik:
2Móz. 21.19
ha fölkel, és botra támaszkodva kint tud járni, maradjon büntetlen, aki megütötte. Csupán a fekvés idejére adjon kártérítést, és gyógyíttassa meg.
2Móz. 21.20
Ha valaki rabszolgáját vagy rabnőjét úgy üti meg bottal, hogy az meghal a keze között, annak bűnhődnie kell.
2Móz. 21.21
De ha egy-két napig még életben marad, ne bűnhődjék az ura, hiszen a saját pénzéről van szó.
2Móz. 21.22
Ha férfiak verekednek, és úgy meglöknek egy terhes asszonyt, hogy az idő előtt megszül, de nagyobb szerencsétlenség nem történik, akkor bírságot kell fizetni aszerint, ahogyan az asszony férje megszabja, és bírák előtt kell azt megadni.
2Móz. 21.23
Ha viszont nagyobb szerencsétlenség történt, akkor életet kell adni életért.
2Móz. 21.24
Szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért,
2Móz. 21.25
égetést égetésért, sebet sebért, kék foltot kék foltért.
2Móz. 21.26
Ha valaki úgy megüti rabszolgájának vagy rabnőjének a szemét, hogy megvakul, akkor bocsássa szabadon a szeméért.
2Móz. 21.27
Ha pedig a fogát üti ki valaki a rabszolgájának vagy rabnőjének, akkor bocsássa szabadon a fogáért.
2Móz. 21.28
Ha egy ökör felöklel egy férfit vagy egy asszonyt, úgyhogy belehal, akkor agyon kell verni kővel azt az ökröt, és a húsát nem szabad megenni. Az ökör gazdája azonban ártatlan.
2Móz. 21.29
De ha az ökör azelőtt is öklelős volt, és erre figyelmeztették a gazdáját, mégsem vigyázott rá, és ezért ölt meg egy férfit vagy egy asszonyt, akkor agyon kell verni az ökröt kővel, és a gazdájának is meg kell halnia.
2Móz. 21.30
Ha váltságdíjat vetnek ki rá, akkor annyit kell fizetnie élete váltságául, amennyit csak kivetnek rá.
2Móz. 21.31
Akár fiút, akár leányt öklel föl, e szerint a jogszabály szerint kell eljárni ellene.
2Móz. 21.32
Ha rabszolgát öklel föl az ökör vagy rabnőt, akkor adjanak urának harminc ezüstpénzt, de az ökröt verjék agyon kővel.
2Móz. 21.33
Ha valaki nyitva hagy egy kutat, vagy ha valaki kutat ás, és nem fedi be, és emiatt ökör vagy szamár esik bele,
2Móz. 21.34
akkor a kút tulajdonosa fizessen kártérítést. Térítse meg az állat árát a gazdájának, és a döglött állat legyen az övé.
2Móz. 21.35
Ha valakinek az ökre felökleli egy másik ember ökrét, és az megdöglik, akkor adják el az élő ökröt, és annak az árát meg a döglött állatot is felezzék meg.
2Móz. 21.36
De ha tudták, hogy az ökör azelőtt is öklelős volt, és a gazdája mégsem vigyázott rá, akkor ökröt kell adnia kártérítésül az ökörért, a döglött állat pedig legyen az övé.
2Móz. 21.37
Ha valaki ökröt vagy bárányt lop, és levágja vagy eladja, akkor öt marhát adjon kártérítésül az ökörért, és négy juhot egy bárányért.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT