1Móz. 9

Full text search

1Móz. 9
1Móz. 9.1
Isten megáldotta Nóét és fiait, és ezt mondta nekik: Szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a földet!
1Móz. 9.2
Féljen és rettegjen tőletek minden földi állat és minden égi madár, kezetekbe adom őket minden földi csúszómászóval és a tenger minden halával együtt.
1Móz. 9.3
Minden, ami mozog, ami csak él, legyen a ti eledeletek. Nektek adom mindezt éppúgy, mint a zöld növényt.
1Móz. 9.4
De húst az éltető vérrel együtt ne egyetek!
1Móz. 9.5
A benneteket éltető vért pedig számon kérem. Minden élőlénytől számon kérem azt, az embertől is. Számon kérem az ember életét: egyik embertől a másikét.
1Móz. 9.6
Aki ember vérét ontja, annak vérét ember ontja. Mert Isten a maga képmására alkotta az embert.
1Móz. 9.7
Ti azért szaporodjatok, sokasodjatok, népesítsétek be a földet, sokasodjatok rajta!
1Móz. 9.8
Isten azt mondta Nóénak és fiainak:
1Móz. 9.9
Íme, szövetségre lépek veletek és utódaitokkal,
1Móz. 9.10
meg minden élőlénnyel, amely veletek van: madárral, állattal és minden földi élőlénnyel; mindennel, ami a bárkából kijött, minden földi élőlénnyel.
1Móz. 9.11
Szövetségre lépek veletek, és semmi sem pusztul el többé özönvíz miatt, mert nem lesz többé özönvíz a föld elpusztítására.
1Móz. 9.12
Majd azt mondta Isten: Ez a jele a szövetségnek, amit én szerzek veletek és minden élőlénnyel, amely veletek van, minden nemzedékkel, örökre:
1Móz. 9.13
szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök.
1Móz. 9.14
Amikor felhőt borítok a földre, és feltűnik az ív a felhőn,
1Móz. 9.15
akkor visszaemlékezem a szövetségre, amelyet kötöttem veletek és minden élőlénnyel, amely testben él, és nem lesz többé a víz özönvízzé minden test pusztulására.
1Móz. 9.16
Ha ott lesz az ív a felhőn, látni fogom és visszaemlékezem az örök szövetségre, amelyet Isten kötött minden élőlénnyel, amely testben él a földön.
1Móz. 9.17
Akkor ezt mondta Isten Nóénak: Ez annak a szövetségnek a jele, amelyet minden földi élővel kötöttem.
1Móz. 9.18
Ezek voltak Nóé fiai, akik kijöttek a bárkából: Sém, Hám és Jáfet. Hám Kánaán ősatyja.
1Móz. 9.19
Ezek hárman Nóé fiai, és ezek népesítették be az egész földet.
1Móz. 9.20
Nóé elkezdte a földet művelni, és szőlőt ültetett.
1Móz. 9.21
Egyszer bort ivott, megrészegedett, és mezítelenre vetkőzött a sátrában.
1Móz. 9.22
Hám, Kánaán ősatyja, meglátta apja szemérmét, és elmondta kintlevő két testvérének.
1Móz. 9.23
Akkor Sém és Jáfet fogták a ruháját, a vállukra terítették, s háttal bemenve, betakarták apjuk szemérmét, de elfordították arcukat, és így nem látták apjuk szemérmét.
1Móz. 9.24
Amikor Nóé kijózanodott mámorából, és megtudta, hogy mit tett vele a kisebbik fia,
1Móz. 9.25
ezt mondta: Átkozott Kánaán! Szolgák szolgája lesz testvérei közt!
1Móz. 9.26
Ezután ezt mondta: Áldott az ÚR, Sémnek Istene! Legyen Kánaán a szolgája!
1Móz. 9.27
Terjessze ki Isten Jáfetet, lakjék Sém sátraiban, legyen Kánaán a szolgája!
1Móz. 9.28
Az özönvíz után Nóé még háromszázötven évig élt.
1Móz. 9.29
Nóé teljes életkora kilencszázötven év volt, amikor meghalt.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT