1Móz. 7

Full text search

1Móz. 7
1Móz. 7.1
Akkor ezt mondta az ÚR Nóénak: Menj be egész házad népével a bárkába, mert csak téged látlak igaznak ebben a nemzedékben.
1Móz. 7.2
Minden tiszta állatból hetet-hetet vigyél magaddal, hímet és nőstényt. Azokból az állatokból, amelyek nem tiszták, kettőt-kettőt, hímet és nőstényt.
1Móz. 7.3
Az égi madarakból is hetet-hetet, hímet és nőstényt, hogy maradjon utódjuk az egész földön.
1Móz. 7.4
Mert hét nap múlva negyven nap és negyven éjjel tartó esőt bocsátok a földre, és eltörlök a föld színéről minden élőt, amelyet alkottam.
1Móz. 7.5
Nóé meg is tett mindent úgy, ahogyan az ÚR megparancsolta neki.
1Móz. 7.6
Nóé hatszáz éves volt, amikor özönvíz lett a földön.
1Móz. 7.7
Bement tehát Nóé fiaival, feleségével és fiainak feleségeivel a bárkába az özönvíz elől.
1Móz. 7.8
A tiszta állatok közül, de a nem tiszta állatok közül is, a madarak és mindenféle földi csúszómászók közül
1Móz. 7.9
kettő-kettő ment be Nóéhoz a bárkába: hím és nőstény, ahogyan megparancsolta Isten Nóénak.
1Móz. 7.10
A hetedik napon özönvíz lett a földön.
1Móz. 7.11
Nóé életének hatszázadik évében, a második hónap tizenhetedikén, fölfakadt ezen a napon a nagy mélység minden forrása, és megnyíltak az ég csatornái.
1Móz. 7.12
Negyven nap és negyven éjjel esett az eső a földre.
1Móz. 7.13
Még azon a napon bement Nóé és Nóé fiai, Sém, Hám és Jáfet, Nóé felesége és fiainak három felesége a bárkába,
1Móz. 7.14
és velük együtt mindenfajta élőlény, mindenféle állat és mindenféle csúszómászó, amely csak csúszik-mászik a földön, mindenfajta repdeső állat, madarak és szárnyasok.
1Móz. 7.15
Kettő-kettő ment be Nóéhoz a bárkába mindenféle élőlényből.
1Móz. 7.16
Hím és nőstény ment be minden élőből; bementek, ahogyan Isten parancsolta. Az ÚR pedig bezárta Nóé után az ajtót.
1Móz. 7.17
Amikor már negyven napja tartott az özönvíz a földön, annyira megnövekedett a víz, hogy elbírta a bárkát, és az fölemelkedett a földről.
1Móz. 7.18
A víz egyre áradt és növekedett a földön, úgyhogy a bárka a víz színén úszott.
1Móz. 7.19
A víz egyre erősebben áradt a földön, és elborította a legmagasabb hegyeket is az ég alatt.
1Móz. 7.20
Sőt tizenöt könyöknyit áradt a víz azután, hogy elborította a hegyeket.
1Móz. 7.21
Elpusztult minden test, amely a földön mozgott: madár, állat és vad, a földön nyüzsgő minden féreg és minden ember.
1Móz. 7.22
Minden meghalt, aminek az orrában élet lehelete volt, ami a szárazföldön élt.
1Móz. 7.23
Eltörölt Isten minden élőt, amely a föld színén volt, embert és állatot, csúszómászót és égi madarat. Mindent eltörölt a földről, csak Nóé maradt meg és azok, akik vele voltak a bárkában.
1Móz. 7.24
A víz százötven napig áradt a földön.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT