1Móz. 6

Full text search

1Móz. 6
1Móz. 6.1
Történt pedig, hogy amikor az emberek kezdtek elszaporodni a földön, és leányaik születtek,
1Móz. 6.2
látták az istenfiak, hogy szépek az emberek leányai, ezért feleségül vették közülük mindazokat, akiket kiszemeltek maguknak.
1Móz. 6.3
Akkor ezt mondta az ÚR: Ne maradjon lelkem örökké az emberben, hiszen ő csak test. Legyen az életkora százhúsz esztendő.
1Móz. 6.4
Abban az időben, amikor az istenfiak bementek az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szültek nekik - sőt még azután is -, óriások éltek a földön. Ők azok a vitézkedők, akik ősidőktől fogva hírnevesek voltak.
1Móz. 6.5
Amikor látta az ÚR, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz,
1Móz. 6.6
megbánta az ÚR, hogy embert alkotott a földön, és megszomorodott szívében.
1Móz. 6.7
Azért ezt mondta az ÚR: Eltörlöm a föld színéről az embert, akit teremtettem; az emberrel együtt az állatokat, a csúszómászókat és az égi madarakat is, mert megbántam, hogy alkottam őket.
1Móz. 6.8
De Nóé kegyelmet talált az ÚR előtt.
1Móz. 6.9
Nóénak ez a története: Nóé igaz ember volt, feddhetetlen a maga nemzedékében. Az Istennel járt Nóé.
1Móz. 6.10
Nóé három fiút nemzett: Sémet, Hámot és Jáfetet.
1Móz. 6.11
A föld pedig mind romlottabb lett az Isten előtt, és megtelt a föld erőszakossággal.
1Móz. 6.12
És Isten látta, hogy mennyire megromlott a föld, mert mindenki rossz útra tért a földön.
1Móz. 6.13
Ezt mondta Isten Nóénak: Elhatároztam, hogy minden élőnek véget vetek, mert erőszakossággal telt meg miattuk a föld. Ezért elpusztítom őket a földdel együtt.
1Móz. 6.14
Csinálj bárkát góferfából, készíts rekeszeket a bárkában, és vond be kívül-belül szurokkal.
1Móz. 6.15
Így készítsd el azt: a bárka hossza háromszáz könyök legyen, szélessége ötven könyök és magassága harminc könyök.
1Móz. 6.16
Ablakot is csinálj a bárkára, és egy könyökre hagyd azt felülről; a bárka ajtaját az oldalára helyezd. Készíts alsó, középső és felső emeletet.
1Móz. 6.17
Mert én özönvizet fogok hozni a földre, hogy elpusztítsak az ég alatt minden élőlényt. Minden el fog pusztulni, ami a földön van.
1Móz. 6.18
Veled azonban szövetségre lépek: menj be a bárkába fiaiddal, feleségeddel és fiaid feleségeivel együtt.
1Móz. 6.19
És vigyél be a bárkába minden élőlényből, mindenből kettőt-kettőt, hogy életben maradjanak veled együtt. Hímek és nőstények legyenek azok.
1Móz. 6.20
A madaraknak, az állatoknak és a föld minden csúszómászójának különböző fajtáiból, mindegyikből kettő-kettő menjen be hozzád, hogy életben maradjon.
1Móz. 6.21
Vigyél magaddal mindenféle eledelt, ami csak megehető; gyűjtsd be magadhoz, hogy legyen ennivalótok, neked is, meg azoknak is.
1Móz. 6.22
Nóé meg is tett mindent, úgy járt el, ahogyan Isten megparancsolta neki.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT