1Krón. 3

Full text search

1Krón. 3
1Krón. 3.1
Ezek voltak Dávid fiai, akik Hebrónban születtek: Amnón volt az elsőszülött, a jezréeli Ahinóamtól; Dániel a második, a karmeli Abigailtól;
1Krón. 3.2
Absolon a harmadik, Maaká fia, aki Talmajnak, Gesúr királyának a leánya volt; Adónijjá a negyedik, Haggít fia;
1Krón. 3.3
Sefatjá az ötödik, Abitáltól; Jitreám a hatodik, Eglá nevű feleségétől.
1Krón. 3.4
Hatan születtek Hebrónban, ahol hét esztendeig és hat hónapig uralkodott. Jeruzsálemben pedig harminchárom esztendeig uralkodott.
1Krón. 3.5
Jeruzsálemben ez a négy született Batsúától, Ammiél leányától: Simá, Sóbáb, Nátán és Salamon.
1Krón. 3.6
Rajtuk kívül ez a kilenc: Jibhár, Elisámá és Elifelet,
1Krón. 3.7
Nógah, Nefeg és Jáfia,
1Krón. 3.8
továbbá Elisámá, Eljádá és Elifelet.
1Krón. 3.9
Ezek mind Dávid fiai voltak, másodrangú feleségeinek a fiain és a nővérükön, Támáron kívül.
1Krón. 3.10
Salamon fia volt Roboám, ennek a fia Abijjá, ennek a fia Ászá, ennek a fia Jósáfát;
1Krón. 3.11
ennek a fia Jórám, ennek a fia Ahazjá, ennek a fia Jóás,
1Krón. 3.12
ennek a fia Amacjá, ennek a fia Azarjá, ennek a fia Jótám;
1Krón. 3.13
ennek a fia Áház, ennek a fia Ezékiás, ennek a fia Manassé,
1Krón. 3.14
ennek a fia Ámón, ennek a fia Jósiás.
1Krón. 3.15
Jósiás fiai ezek voltak: Jóhanán volt az elsőszülött, Jójákim a második, Cidkijjá a harmadik, Sallúm a negyedik.
1Krón. 3.16
Jójákim fia volt Jekonjá és Cidkijjá.
1Krón. 3.17
Jekonjá fia volt Asszír, ennek a fia Sealtiél,
1Krón. 3.18
és Malkirám, Pedájá, Senaccar, Jekamjá, Hósámá és Nedabjá.
1Krón. 3.19
Pedájá fia volt Zerubbábel és Simei. Zerubbábel fiai voltak Mesullám és Hananjá, és a nővérük volt Selómít.
1Krón. 3.20
Rajtuk kívül ez az öt: Hasubá, Óhel, Berekjá, Haszadjá és Júsab-Heszed.
1Krón. 3.21
Hananjá fia volt Pelatjá és Jesajá, az ő fia volt Refájá, Arnán, Óbadjá és Sekanjá is.
1Krón. 3.22
Sekanjá utódai hatan voltak: Semajá és Semajá fiai: Hattús, Jigál, Báríah, Nearjá és Sáfát.
1Krón. 3.23
Nearjának három fia volt: Eljóénaj, Ezékiás és Azrikám.
1Krón. 3.24
Eljóénajnak hét fia volt: Hódavjáhú, Eljásíb, Pelájá, Akkúb, Jóhánán, Delájá és Anáni.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT