Sz
Szabolcs megye (comitatus Zabocz, Zabolcz, Szabolcz, Szabolts) 1363
– ld. még névmutató: Báthori IstvánForgách ZsigmondNyáry István
Szadvár (Szögliget, H)
– ld. még névmutató: Pethe György
Szakmár megye ld. Szatmár megye
Szakolca (Sackolzium; Skalica, CS) 989, 1255
Szakony (Szakonien., H)
– ld. névmutató: Andreades, MichaelKis Bertalan
Szalavár ld. Zalavár
Szalonta (Nagyszalonta, Vimer; Salonta, R)
– ld. névmutató: Zombori Hasznos Péter
Szántó (Szanta; Abaújszántó, H)
– ld. névmutató: Károlyi A. AndrásThury Farkas Pál
Szászföld, Erdély (Sax. Trans., Saxo-Transylvania) 1198
– ld. még névmutató: Deidrich, Thomas
Szászország (Sax., Saxo., Saxonia) 1029, 1115
– ld. még névmutató: Flottwedelius, ZachariasHunnius, AegidiusSachsen, Christian II., Kurfürst vonSachsen, Johann Georg, I. vonUrsinus, Elias
Szász székek, Erdély 1239
Szászváros (Saxopois; Orãºtie, R)
– ld. névmutató: Dézsi IstvánNagy Mihály
Szatmár megye (comitatus Sathmariensis, Szathmar, Szatthmarinus, Szakmár, Zakmariensis, Zathmar) 1363, 1561
– ld. még névmutató: Báthori István erdélyi fejedelem, lengyel királyMargitai Láni PéterMegyei G. MihályMilotai Nyilas IstvánPataki Füsüs János
Szatmárnémeti ld. Németi
Szczecin ld. Stettin
Szeben (Cibin., Cibinium, Cibinium in Transylvania, Cibin. Transyl., Hermanstadt, Hermannstadt Nagyszeben, Zebin; Sibiu, R) 990, App. 91, App. 93, App. 94
– kiadvány: 887, 1603
– ld. még nyomdamutató
– ld. még névmutató: Deidrich, AndreasGotsmeister, KolomanLutsch, GallusReissner, JohannSchelker, PetrusSchwartz, JoannesSimonis, Stephanus
Szeben (Cebinium, Cib., Cibin., Cibinien., Cibinium, Kisszeben, Zebinien.; Sabinov, CS) 1013, 1029, 1053, 1095, 1190, 1255, 1521, 1585, 1625
– ld. még névmutató: Alauda, JosephusErythraeus, JohannFersius, JoannesGoznowicer, MatthiasHertel, AndreasLapscher, JohannMeritovinus, ThomasPreller, KasparTaganius, AdamXylander, Stephanus
Szécsény (Szechen; H) 1234
Szecsõd (H)
– ld. névmutató: Zorkóczi Sámuel
Székelyföld, Székely székek, Erdély (Sedes Siculidales)
– ld. névmutató: Petki János
Szemplin megye ld. Zemplén megye
Szenc (Szemt, Szencz; Senec, CS)
– ld. névmutató: Madarász MártonWolphius, Joannes
Szendrõ (Szenderö; H)
– ld. névmutató: Bornemisza János
Szenterzsébet (Szent-Ersébet; Guºteriþa, R) 1253
– ld. még névmutató: Péchi Simon
Szentes (Szentesien.; H)
– ld. névmutató: Iratosi T. János
Szentheléna, Szentilona ld. Felsõdraskóc
Szentiván (Szentivanens., Szenthivanens.; Liptovský Ján, CS) 1482
– ld. még névmutató: Mechanopoeus, JoannesStubnicer, Martin
Szentlászló (Tordaszentlászló, Sãvãdisla, R)
– ld. névmutató: Kamuthy IstvánKamuthy Miklós
Szentmária (Beata Maria in comitatu Lipto; Liptovská Sielnica, CS)
– ld. névmutató: Creutzer, Samuel
Szentmárton (Sopronszentmárton; Markt Sankt Martin, A) 899A
Szentmiklós (Liptószentmiklós, Nicolaopolis; Liptovský Mikuláš, CS) 1632
– ld. még névmutató: Pongrácz DánielSydonius, DanielTøanovský, Jiøík
Szentmiklós (Nicopolis, Nicopolit.; Fertõszentmiklós, H)
– ld. névmutató: Baratinus, GeorgiusLadoni, FranciscusNagy Ferenc
Szeoriniensis comitatus ld. Szörény megye
Szepes megye (comitatus Scaepusiensis, S., Scep. Scepus., Scepusi., Scepusiensis, Scepusium, Sepus., Sepusien., Sepusium, Zips, Zipß) 1029, 1073, 1088, 1255, 1448, 1535, 1554, 1590, 1596, 1598
– ld. még névmutató: Cebani, AbrahamDóczy AndrásErythraeus, JohannGnisner, DanielHorváth BoldizsárMáriássy FerencMelczer, JohannMuccius, JoannesPilemann, JohannRodolphus, JoannesSerpilius, Joannes II.Severinus, AdamusSpilenberger Samuel, sen.Stanck, MichaelStangen, Karl OttoThurzó-családThurzó KristófThurzó Szaniszló III.Ursinus, EliasXylander, StephanusZabeler, Peter
Szepesbéla ld. Béla
Szepeshely (capitulum Scepusiense, Spišska Kapitula, CS) 1143
– ld. még névmutató: Beniczki, AndreasFarnyai IstvánFayerdus, MartinusHosszútóthy LászlóPázmány PéterSzékely Balázs
Szepesi Kamara ld. Kassa, Szepesi Kamara
Szepesi prépostság (praepositura Scepusiensis, CS) 1448
Szepesolaszi (Olasszium, Olaszi, Olaszium; Spišské Vlachy, CS) 1255
– ld. még névmutató: Barranius, JoannesGerschlaur, JohannLang, Johann
Szepesszombat (Georgii Mons, Mons D. Georgii; Poprad, CS) 1255
– ld. még névmutató: Kirschner, NicolausPayer, Andreas
Szepesváralja (Kirchdrauf, Szepes vára, Szepesvárallya, Varal., Varalia, Varalien., Varalium, Váralja, Varolia, War., Waral., Waralia, Waralium; Spišské Podhradie, CS) 1073, 1255
– ld. még névmutató: Cantoris, GeorgiusFrölich, LudovicusGdacius, AdamusMihálykó JánosPilcius, KasparPilemann, JohannPollucius, TobiasSchmitz, MelchiorThurzó-családXylander Stephanus
Szepsi (Szepsien.; Moldava nad Bodvou, CS)
– ld. névmutató: Kovásznai Imre
Szerdahely ld. Kaposszerdahely
Szered (Zered; Sereï, CS) 1018, 1090, 1210
– ld. még névmutató: Kótay JakabKürti IstvánPálházi Göncz Miklós
Szereda ld. Kaposszerdahely
Szerém megye (Szirmium)
– ld. névmutató: Majthényi László
Szerencs (Szerencz, Szerenc; H) 1400
– ld. még névmutató: Prágai AndrásRákóczi György I. erdélyi fejedelemRákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem
Szikszó (H)
– ld. névmutató: Kecskeméti C. JánosSomos-Újfalvi Péter
Szilágyi ref. egyházmegye
– ld. névmutató: Keresszegi Herman István
Szilézia (Schlesien, Schlesig, Sil., Silesia, Slézia, Syles.) 940, 1017, 1029, 1034, 1051, 1169, 1199, 1219, 1232, 1285, 1298, 1327, 1417, 1424, 1557, 1575, App. 144, App. 146
– ld. még névmutató: Augustini, ChristianBethlen Gábor erdélyi fejedelem, választott magyar király felesége, Brandenburgi KatalinBlum, JoannesCasurus, AdamusCzursitius, JoannesEffmurdt, JakobFabricius, GeorgiusHanke, ValentinJakisius, EliasKnoll, ChristophLáni, EliášMachilles, JoannesMarklovszky, JoannesMeritovinus, ThomasPetraeus, GeorgiusPreller, KasparReis, FriedrichReisinger, JoannesSendecius, ValentinusSolinus, GregoriusStanek, MichaelTilenus, GeorgiusTøanovský, JiøíkWirth, Johann
Szilvásújfalu (Slivník CS)
– ld. névmutató: Redmeczi T. János
Szirmium ld. Szerém megye
Szlavónia (Sclavonia, Thotország, Tootország, Tothorszag, Tótország)
– ld. névmutató: Bethlen Gábor erdélyi fejedelem, választott magyar király
Szolnok (Szolnoc; H) App. 96
Szolnok megye, Belsõ ld. Belsõ-Szolnok megye
Szolnok megye, Közép ld. Közép-Szolnok megye
Szombathely (Sabaria; H)
– ld. névmutató: Szele János
Szomolnok (Schmellnic., Schmöllnic; Smolnik, CS)
– ld. névmutató: Cramer, Anton
Szögliget ld. Szadvár
Szõlõs (Nagyszõlõs, Sölös, Sölösien., Zeolebs; Vinograd, SU)
– ld. névmutató: Marussy András
Szörény megye (comitatus Szeoriniensis) 1363
Szprotawa ld. Sprottau
Sztráska ld. Nagyõr
Sztrecsény (Strechen; Streèno, CS)
– ld. névmutató: Eszterházy Miklós
Szucsány (Suczanen., Zachan, Zuchan; Suèany, CS)
– ld. névmutató: Gnostius, JoannesHuszár PéterSaladinus, PaulusTessiny György