1934.09.28.

1934.09.28.-I.-1.
Hiteltúllépés a Pázmány Péter tudományegyetem központi épületének tatarozására.

1934.09.28.-I.-2.
Legfelsőbb elismerés Domby József tanító, a HONSZ országos alelnöke részére.

1934.09.28.-I.-3.
Úr Mihály képzőművészeti főiskolai altiszt előléptetése.

1934.09.28.-I.-4.
Állandó jellegű segély engedélyezése Nagy Zsigmond festőművész özvegye részére.

1934.09.28.-I.-5.
Államsegély engedélyezése az Országos Központi Katolikus Legényegylet részére.

1934.09.28.-I.-6.
Kormányzói elismerés dr. Tóth Zoltán, a gyógypedagógiai tanárképző igazgatója részére a lovassport támogatásáért.

1934.09.28.-I.-7.
Gazdasági főtanácsosi címadományozás dr. Vantsó Gyula, a Magyar Gazdaszövetség nyugalmazott igazgatója részére.

1934.09.28.-I.-8.
Az újpesti népszigeten hat, a lágymányosi kikötőben tizenkét kisebb terület haszonbéri szerződésének meghosszabbítása.

1934.09.28.-I.-9.
Dr. Maucha Rezső kiküldetése a belgrádi limnológiai kongresszusra.

1934.09.28.-I.-10.
A gazdatartozásokra vonatkozó egyes rendelkezések módosítása.

1934.09.28.-I.-11.
A védett kisbirtok terheinek rendezése tárgyában készült rendelettervezet bemutatása.

1934.09.28.-I.-12.
A Magyar Országos Központi Takarékpénztárnak a Pénzintézeti Központtal szemben fennálló 5 millió pengő váltóleszámítolási hitelével kapcsolatban az államkincstár részéről vállalt kezesség határidejének meghosszabbítása.

1934.09.28.-I.-13.
A Pénzintézeti Központ részére a Magyar Általános Hitelbanknak váltófedezet mellett nyújtott 40 millió pengős hitelének meghosszabbítása.

1934.09.28.-I.-14.
A gazdatartozásokra vonatkozó egyes rendelkezések módosítása tárgyában készült rendelettervezet.

1934.09.28.-I.-15.
Santiago de Chilében magyar tiszteletbeli konzulátus felállítása és Arnaldo Farabella olasz állampolgárnak tiszteletbeli konzullá való kinevezése.

1934.09.28.-I.-16.
Kitüntetés Louis Darowski volt lengyel miniszter részére.

1934.09.28.-I.-17.
Algírban magyar tiszteletbeli konzulátus felállítása és Charles Henry Breuillotnak tiszteletbeli konzullá való kinevezése.

1934.09.28.-I.-18.
Bengasiban magyar tiszteletbeli konzulátus felállítása és Cesare Gambardella olasz állampolgárnak magyar tiszteletbeli konzullá való kinevezése.

1934.09.28.-I.-19.
Haralambi K. Semizov bolgár állampolgár kinevezése a plovdivi m. tiszteletbeli magyar főkonzulátushoz alkonzullá.

1934.09.28.-I.-20.
Kitüntetések osztrák állampolgárok részére.

1934.09.28.-I.-21.
Kitüntetés Thadée Drzazdzynski lengyel állampolgár részére.

1934.09.28.-I.-22.
Kitüntetés Carlo Ferrario olasz hadtesttábornok részére.

1934.09.28.-I.-23.
Kitüntetések német követségi vezetők részére.

1934.09.28.-I.-24.
Kitüntetés Guglielmo nobile Vivaldi olasz követ részére.

1934.09.28.-I.-25.
A magyar-angol Vegyes Döntőbíróság ideiglenes feloszlatása.

1934.09.28.-I.-26.
A magyar-jugoszláv kereskedelmi megállapodás.

1934.09.28.-I.-27.
Magyarország részvétele a brüsszeli világkiállításon.

1934.09.28.-I.-28.
Küldöttek részvétele a Nemzetek Szövetségének XV. Közgyűlésén.

1934.09.28.-II.-29.
A második magyar-német kereskedelmi pótegyezményt módosító jegyzékváltások megerősítése.

1934.09.28.-II.-30.
A magyar ardeni fajtájú hidegvérű lovakra német viszonylatban meglevő vámkedvezmények kiterjesztése.

1934.09.28.-II.-31.
Magyar-olasz kereskedelempolitikai megállapodás.

1934.09.28.-II.-32.
Magyar-olasz kereskedelmi kiegészítő egyezmény megerősítése.

1934.09.28.-II.-33.
Elek Menyhért belügyi miniszteri osztálytanácsos szolgálat alóli felmentése.

1934.09.28.-II.-34.
Dr. Szentgyörgyi Károly belügyi miniszteri tanácsos szolgálat alóli felmentése.

1934.09.28.-II.-35.
Hajdúszoboszló és Kisújszállás megyei városok pénzügyi helyzete.

1934.09.28.-II.-36.
Előirányzat nélküli kiadás az állami szemkórház épületében létesített gőzfertőtlenítő berendezésére.

1934.09.28.-II.-37.
Nyugdíjemelés vitéz Farkas János nyugalmazott rendőrfelügyelő részére.

1934.09.28.-II.-38.
Nyugdíjemelés Czövek Sándor nyugalmazott rendőrfőkapitány részére.

1934.09.28.-II.-39.
Kegydíj engedélyezése Odor Sándor rendőr özvegye részére.

1934.09.28.-II.-40.
Dr. Dorning Henrik nyugalmazott rendőrfőkapitány-helyettes kiküldetése Bécsbe a nemzetközi bűnügyi rendőrségi bizottság X. ülésére.

1934.09.28.-II.-41.
A Nemzetközi Jogi Egyesület budapesti konferenciájának költségei.

1934.09.28.-III.-42.
A Kúria polgári szakosztályán megüresedett bírói állások betöltése.

1934.09.28.-III.-43.
Dr. Osvald István kinevezése kúriai elnökké.

1934.09.28.-III.-44.
Dr. Töreky Géza kinevezése kúriai másodelnökké.

1934.09.28.-III.-45.
Dr. Gáll Endre kinevezése a koronaügyészi állásra.

1934.09.28.-III.-46.
Dr. László Sándor kinevezése kaposvári törvényszéki elnöki állásra.

1934.09.28.-III.-47.
Járásbírók kinevezése.

1934.09.28.-III.-48.
Pályázatok kiírása járásbírósági elnöki, járásbírói és ügyészi állásokra.

1934.09.28.-III.-49.
Kivételes ellátás engedélyezése a sikkasztás miatt elítélt Sebők Győző járásbírósági irodafőtiszt részére.

1934.09.28.-III.-50.
Kivételes ellátás engedélyezése Soós János fogházőr özvegye részére.

1934.09.28.-III.-51.
Gróf Széchényi Aladár kérelme a bekecsi ingatlannak a hitbizományi kötelék alól való feloldása iránt.

1934.09.28.-III.-52.
A magyar filmgyártásról szóló 5.710/1933. ME számú rendelet módosítása.

1934.09.28.-III.-53.
Magyarországon áthaladó légi forgalom engedélyezése az Air France Société Anonyme francia légiforgalmi vállalat részére.

1934.09.28.-III.-54.
Kormányzói elismerés hg. Odescalchy Károly részére az állami vas-, acél- és gépgyárak központi igazgatásának modernizálásáért.

1934.09.28.-III.-55.
Kormányzói elismerés Jávorka Mihály dorogi bányagondnok részére.

1934.09.28.-III.-56.
Kegydíj engedélyezése néhai D. Szücs Ferenc postaaltiszt első felesége részére.

1934.09.28.-III.-57.
A Budapest-Hegyeshalom vasút vonalának villamosításához szükséges szerelési anyagainak vámmentes behozatala.

1934.09.28.-III.-58.
Állami számvevőszéki jelentés a költségvetési hiteleknél mutatkozó eltérésekről.

1934.09.28.-III.-59.
Vitéz Torma János alcsúti lakos végrendeletének megerősítése.

1934.09.28.-III.-60.
Vitéz Horváth István üllői lakos végrendeletének megerősítése.

1934.09.28.-III.-61.
Özv. Kopácsy Istvánné által felajánlott telek vitézi jellegének feloldása.

1934.09.28.-III.-62.
A magyar gazdasági érdekek svájci védelmére külkereskedelmi hivatal létesítése Zürichben.

1934.09.28.-III.-63.
Dr. Juhász Andor kúriai elnök kinevezése a felsőház életfogytiglani tagjává.

1934.09.28.-III.-64.
Kitüntetés dr. Magyar István koronaügyész részére nyugdíjazása alkalmával.

1934.09.28.-III.-65.
Kitüntetés Tersztyánszky Ákos postaműszaki főigazgató részére a lakihegyi nagyadó építéséért.

1934.09.28.-III.-66.
Kitüntetés Horváth Péter nagycenki és Sághi Jenő babóti körjegyzőknek.

1934.09.28.-III.-67.
Kitüntetés Németh Vince levente-főoktató részére életmentésért.

1934.09.28.-III.-68.
Kitüntetés Pál Imre VKM-i gépkocsivezető részére.

1934.09.28.-III.-69.
Kitüntetés Kiss Erős Gergely nyugalmazott altiszt részére.

1934.09.28.-III.-70.
Kitüntetés Újvári József vasúti munkás részére.

1934.09.28.-III.-71.
Kitüntetések a Magyar Vöröskereszt céljainak előmozdítása érdekében kifejtett tevékenységért.

1934.09.28.-III.-72.
Kitüntetés Klethi Eugén hadisír-gondozó részére.

1934.09.28.-III.-73.
Kormányfőtanácsosi címadományozás Gross Gerhard Mihály, a Siemens et Halska Rt. főtisztviselője részére.

1934.09.28.-III.-74.
Kormányfőtanácsosi címadományozás Kállai Géza bányaigazgató részére.

1934.09.28.-III.-75.
Kormányfőtanácsosi címadományozás dr. Angyal Béla közjegyző részére.

1934.09.28.-III.-76.
Kormányfőtanácsosi címadományozás dr. Kepes János közjegyző részére.

1934.09.28.-III.-77.
Kormányfőtanácsosi címadományozás Rózsahegyi Kálmán, a Nemzeti Színház örökös tagjának.

1934.09.28.-III.-78.
Kormánytanácsosi címadományozás Réman Béla gyógyszerész részére.

1934.09.28.-III.-79.
Kormánytanácsosi címadományozás Stahler Dániel gyapjúkereskedő részére.

1934.09.28.-III.-80.
M. elnökségi m. tanácsosi cím és jelleg adományozása dr. vitéz Vass Elek részére.

1934.09.28.-III.-81.
Kitüntetés Nelky Jenő rendkívüli követ részére a bécsi követség vezetése alóli fölmentése alkalmából.

1934.09.28.-III.-82.
Kitüntetések az opera fennállásának 50 éves jubileuma alkalmából.

1934.09.28.-III.-83.
Kitüntetés Radnai Miklós operaházi igazgató részére.

1934.09.28.-III.-84.
Kitüntetés báró Feilitsch Berthold nyugalmazott főispán részére.

1934.09.28.-III.-85.
A bari nemzetközi vásáron a magyar kiállítás sikere.

1934.09.28.-III.-86.
Az idegenforgalom kedvező alakulása.

1934.09.28.-III.-87.
Élő sertés és sertéstermékek értékesítése.