CD lemezes kiadványaink Lista nézet Kiadvány nézet Ikon nézet

Ókori lexikon

Pecz Vilmos Ókori Lexikonja mintegy 9000 címszavával az egyetlen átfogó, csak az ókorra koncentráló 2400 oldalas, közel 1000 illlusztrációt tartalmazó lexikon.
Ár: 5000 Ft (bruttó)

Biblia Téka

A BibliaTéka CD-ROM a bibliatudomány elektronikus könyvtára: 13 bibliafordítás, 4 bibliamagyarázat, 3 bibliai lexikon teljes anyaga.
Ár: 5000 Ft (bruttó)

Bukovinai székely betlehemesek

A néprajzi kiadvány a karácsonyi ünnepkör egyik fontos elemét, a betlehemes játékot mutatja be szöveggel, képpel, hangzó anyaggal.
Ár: 5000 Ft (bruttó)

Cár és a madár - mesediafilmek

40, ma már fel nem lelhető teljes mesediafilm, (néhány közülük hangzó anyaggal), életrajzokkal, videóval.
Ár: 5000 Ft (bruttó)

Diafilmtár

A CD Bíró Ferenc mintegy 2000 bibliográfiai tételből álló diafilmtörténeti gyűjteményét tartalmazza, amely átfogja a magyar diafilmgyártás történetének egészét, az 1920-as évektől napjainkig.
Ár: 5000 Ft (bruttó)

Erdély története

Háromnyelvű kiadványunk a 3 kötetes magyar nyelvű Erdély története, illetve annak egy kötetesre alakított, német és francia nyelvű változata alapján készült, bemutatja e sokarcú történeti tájegység gazdasági, társadalmi, politikai és kulturális fejlődését a kezdetektől egészen napjainkig
Ár: 5000 Ft (bruttó)

Erdély, Bánság és Partium történeti és közigazgatási helységnévtára

Szabó M. Attila munkája csaknem 6000 erdélyi település névanyagát tartalmazza román, magyar és ha van, német, szász, ukrán (ruszin), szerb, horvát, cseh, szlovák, bolgár, jiddis, lengyel és török nyelveken, forrásmegjelelöléssel.
Ár: 5000 Ft (bruttó)

Felvidéki nemes családok I-II. – Szluha Márton

Kiadványunkban az Árva, Trencsén, Zólyom-Sáros és Turóc vármegyék nemes családjainak történetét feldolgozó genealógiai munkát teszünk közzé.
Ár: 5000 Ft (bruttó)

Gondolattár

A Gondolattár Kristó Nagy István több mint fél évszázados munkával létrehozott – a világon alighanem a legnagyobb – aforizma-, és idézetgyűjteménye.
Ár: 5000 Ft (bruttó)

Hadtörténelmi Levéltári Kiadványok

A Hadtörténelmi Levéltár gyűjti, rendszerezi, publikálja a magyar hadtörténelem írásos emlékeit. CD-nken kiadói tevékenysége keretében megjelent forráskiadványokat, levéltári segédleteket, feldolgozásokat tesszük közzé.
Ár: 5000 Ft (bruttó)

Hódoltság kora

Szakkönyv- és tanulmánygyűjtemény a törökkor történelméből: Hegyi Klára, Fodor Pál, Pálffy Géza, Domokos György, Kelenik József cikkei, tanulmányai.
Ár: 5000 Ft (bruttó)