Blu-ray lemezes kiadványaink Lista nézet Kiadvány nézet Ikon nézet

2000 Irodalmi és Társadalmi Havilap 1989 - 2012

A 2000 magyar nyelvű, irodalmi és társadalmi havilap 1989 áprilisában indult, és ma is a legrangosabb kortárs irodalmi és társadalomtudományi folyóiratok közé tartozik. Szerkesztőségét 2007-ben Pulitzer-emlékdíjjal tüntették ki.
Ár: 40000 Ft (bruttó)

Borászati Lapok (1858-1943)

A 19. század közepétől meginduló gazdasági fejlődés, a nagyvilággal való nyitottabb kapcsolattartás, a sajtótermékek szabadabb áramlása, a nyugati példák megteremtették a feltételeit a hazánkban jelentős gazdasági súlyú borászat szakmai fórumának számító Borászati Lapok megjelenéséhez.
Ár: 40000 Ft (bruttó)

Budapest 1945 - 2012

A Budapest című havi lap, a „városlakók lapja”, számos képpel, illusztrációval, korabeli fotográfiával teszi élvezetessé a főváros kulturális életéről, épületeiről, történelméről, hangulatáról, de mindenek előtt lakóiról szóló írásokat.
Ár: 40000 Ft (bruttó)

Budapesti czim- és lakjegyzék 1880-1928

A korabeli kötetek egyebek közt tartalmazták Budapest betűrendes ház- és telekjegyzékét a tulajdonosok nevével, a hivatalos szervek adatait, az egyesületek, a vállalatok és különböző foglalkozáscsoportok jegyzékeit, az iparosok, kereskedők és egyéb szolgáltatásokat végzők listáját; továbbá a fővárosban élők betűrendes lakcímjegyzékét.
Ár: 40000 Ft (bruttó)

Budapesti Szemle 1857-1944

A fontos kulturális folyóirat csaknem egy évszázadának minden száma kereshető hasonmás formájában
Ár: 40000 Ft (bruttó)

Család- és helytörténeti Irodalom

Kiadványunk a 19. század második és a 20. század első felének legjelentősebb család- és helytörténeti munkáit teszi közzé. Megtaláljuk benne a nagy vármegyei monográfiákat, a legfontosabb sokkötetes családtörténeti munkákat, a genealógia, heraldika, helytörténet számos alapművét.
Ár: 40000 Ft (bruttó)

Ethnogaphia 1890–2008

A Magyarországi Néprajzi Társaság megalakulásával, annak hivatalos értesítőjeként indult a folyóirat 1890-ben, Budapesten.
Ár: 40000 Ft (bruttó)

Földrajzi Értesítő 1950–2008

A Földrajzi Értesítő az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetének 1952-től megjelenő szakmai folyóirata.
Ár: 40000 Ft (bruttó)

Földrajzi Közlemények (1873-2010)

A 2011-ben már a 135. évfolyamába lépett Földrajzi Közlemények a Magyar Földrajzi Társaságnak, hazánk egyik legrégebbi tudományos társaságának a közlönye. Mint az anyanyelvű tudományművelés, a földrajzi gondolatok és kutatási eredmények közreadásának fóruma, a mindenkori szerkesztőségtől elvárt értékőrző, ugyanakkor haladó elvek mentén tölti be küldetését a szakmai színvonal megtartása és a kor követelményeihez való alkalmazkodás tekintetében az alapítástól mindmáig.
Ár: 40000 Ft (bruttó)

Fővárosi Közlöny 1894–2005

Budapest Székesfőváros, ill. a Fővárosi Önkormányzat hivatalos lapja. Közlönyként tájékoztat a főváros által hozott, ill. fővárosi vonatkozású, rendeletekről, közgyűlési határozatokról.
Ár: 40000 Ft (bruttó)

Hadtörténelmi Közlemények 1888-2009

A Hadtörténelmi Közleményeket, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum negyedévente megjelenő tudományos folyóiratát a Magyar Tudományos Akadémia alapította 1888-ban „a magyar hadi történetírás fejlesztésére”.
Ár: 40000 Ft (bruttó)

Honismeret (1972-2012)

A Honismereti Szövetség folyóirata immár 41. évfolyamánál járva tájékoztatja a honismereti mozgalom iránt érdeklődőket. Évente 6 alkalommal számol be széles értelemben vett helyismereti kérdésekről. Igényes illusztrációi, történelmi, művelődéstörténeti, néprajzi, földrajzi, életrajzi írásai, történelmi sorsfordulóinkról szóló közleményei országos, sőt össznemzeti tekintetben is érdeklődésre tartanak számot.
Ár: 40000 Ft (bruttó)