Blu-ray lemezes kiadványaink Lista nézet Kiadvány nézet Ikon nézet

Borászati Lapok (1858-1943)

A 19. század közepétől meginduló gazdasági fejlődés, a nagyvilággal való nyitottabb kapcsolattartás, a sajtótermékek szabadabb áramlása, a nyugati példák megteremtették a feltételeit a hazánkban jelentős gazdasági súlyú borászat szakmai fórumának számító Borászati Lapok megjelenéséhez.
Ár: 40000 Ft (bruttó)

Budapest 1945 - 2013

A Budapest című havi lap, a „városlakók lapja”, számos képpel, illusztrációval, korabeli fotográfiával teszi élvezetessé a főváros kulturális életéről, épületeiről, történelméről, hangulatáról, de mindenek előtt lakóiról szóló írásokat.
Ár: 40000 Ft (bruttó)

Budapesti czim- és lakjegyzék 1880-1928

A korabeli kötetek egyebek közt tartalmazták Budapest betűrendes ház- és telekjegyzékét a tulajdonosok nevével, a hivatalos szervek adatait, az egyesületek, a vállalatok és különböző foglalkozáscsoportok jegyzékeit, az iparosok, kereskedők és egyéb szolgáltatásokat végzők listáját; továbbá a fővárosban élők betűrendes lakcímjegyzékét.
Ár: 40000 Ft (bruttó)

Család- és helytörténeti Irodalom

Kiadványunk a 19. század második és a 20. század első felének legjelentősebb család- és helytörténeti munkáit teszi közzé. Megtaláljuk benne a nagy vármegyei monográfiákat, a legfontosabb sokkötetes családtörténeti munkákat, a genealógia, heraldika, helytörténet számos alapművét.
Ár: 40000 Ft (bruttó)

Ethnogaphia 1890–2013

A Magyarországi Néprajzi Társaság megalakulásával, annak hivatalos értesítőjeként indult a folyóirat 1890-ben, Budapesten.
Ár: 40000 Ft (bruttó)

Fővárosi Közlöny 1894–2005

Budapest Székesfőváros, ill. a Fővárosi Önkormányzat hivatalos lapja. Közlönyként tájékoztat a főváros által hozott, ill. fővárosi vonatkozású, rendeletekről, közgyűlési határozatokról.
Ár: 40000 Ft (bruttó)

Hadtörténelmi Közlemények 1888-2009

A Hadtörténelmi Közleményeket, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum negyedévente megjelenő tudományos folyóiratát a Magyar Tudományos Akadémia alapította 1888-ban „a magyar hadi történetírás fejlesztésére”.
Ár: 40000 Ft (bruttó)

Honismeret (1972-2012)

A Honismereti Szövetség folyóirata immár 41. évfolyamánál járva tájékoztatja a honismereti mozgalom iránt érdeklődőket. Évente 6 alkalommal számol be széles értelemben vett helyismereti kérdésekről. Igényes illusztrációi, történelmi, művelődéstörténeti, néprajzi, földrajzi, életrajzi írásai, történelmi sorsfordulóinkról szóló közleményei országos, sőt össznemzeti tekintetben is érdeklődésre tartanak számot.
Ár: 40000 Ft (bruttó)

Jogtudományi Közlöny 1866–1989

A Jogtudományi Közlöny az 1866-os alapítástól 1934-ig a Jog- és Államtudomány hetilapja volt, 1946-os újraindulását követően pedig a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata.
Ár: 40000 Ft (bruttó)

Kataszteri Közlöny 1892-1918

A Kataszteri Közlöny a dualizmus korának fontos szaklapja volt. Az 1892-ben Nagyváradon, Faragó Zsigmond szerkesztésében indult újság az első magyar földmérési folyóirat, amely a kataszteri felmérés, telekkönyvi betétszerkesztés és birtokrendezés műszaki, szervezeti, jogi problémáival foglalkozott.
Ár: 40000 Ft (bruttó)

Közgazdasági Szemle 1876–2009

A Közgazdasági Szemlét 1876-ban alapították. 1876-tól 1893-ig Nemzetgazdasági Szemle címmel jelent meg. A Magyar Tudományos Akadémia megbízásából a Magyar Közgazdasági Társaság adta ki, 1895-től 1948-ig Közgazdasági Szemle néven volt jelen a magyar szellemi életben. 1954-től indult az új folyam.
Ár: 40000 Ft (bruttó)

Központi Értesítő (1876-1947)

A kiegyezés után létrejöttek a megszerveződő gazdasági élet intézményei, minisztériumai, amelyek sorra jelentették meg az ágazatukat érintő közlönyeiket. Lényegében ezek sorába tartozik a Központi Értesítő is. A földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter által kiadott lap a cégjegyzékbe történt bejegyzéseket tette közzé.

Ár: 40000 Ft (bruttó)