Arcanum DVD könyvtár I.

Ár16000 Ft
Adathordozó
Megjelenés2001. december 1.
A kiadványt megrendelheti az info@arcanum.hu címen.

A DVD-ROM tartalma:

Verstár — 49 híres, magyar költő összes verse és versfordítása, 5 órányi művészi hanganyaggal.

Ady Endre összes művei — a költő összes verse (20 órányi hanganyagként is) és prózája: mintegy 4000 oldalnyi szöveg.

Mikszáth Kálmán összes művei — a 86 kötetes kritikai kiadás teljes anyaga.

William Shakespeare összes művei angolul és magyarul.

Irodalmi arcképcsarnok — 444 íróportré Hegedűs Géza tollából.

Gondolattár — Kristó Nagy István Bölcsességek könyvének kibővített változata, több mint 20.000 idézettel, bölcs gondolattal.

A Biblia világa — Károli Gáspár bibliája, a Magyar Biblia Tanács bibliafordítása, a Szent István Társulati Biblia a jegyzetekkel, Jubileumi Kommentár, Bibliai nevek és fogalmak, Haag Lexikon, Keresztyén Bibliai Lexikon, Református tanítások, Magyar református énekeskönyv, Hangzó

Biblia — a teljes Újszövetség hanganyagként is.

Pallas Nagy Lexikona — a legendás 16 kötetes nagylexikon 110.000 címszavának teljes szöveg- és képanyaga.

Marczali Henrik: Nagy képes világtörténet — a magyar nyelven megjelent eddigi legátfogóbb világtörténelmi munka az ókor kezdeteitől a 20. század kezdetéig, 12 kötetben.

Malonyay Dezső: A magyar nép művészete — a híres, gazdagon illusztrált, 5 kötetes népművészeti munka digitális változata.

Pannon Enciklopédia sorozat:

  • A magyarság kézikönyve — a tíz, tematikus tárgykörre tagolt adatbázis modern forrásmunkák felhasználásával, naprakészen ismerteti az egyes témákat a földrajztól a filmtörténetig;
  • Magyarország földje — a Kárpát-medence természetföldrajza. Csaknem 140 cikk, több mint 1500 színes ábra, fénykép és térkép;
  • Magyarország állatvilága — a Kárpát-medence faunájának élőhelyek szerinti bemutatása, írásban és számos képben;
  • Magyar nyelv és irodalom — az adatbázis a teljesség igényével mutatja be nyelvünk fejlődését és jelen állapotát, irodalmunk évszázadait és kortársaink remekeit.

Jókai Mór összes művei — az Unikornis kiadó 100 kötetes sorozatának teljes anyaga, amely tartalmazza az író összes regényét és elbeszélését. Az Osztrák—Magyar Monarchia írásban és képben — a dualizmus korának egyik nagy vállalkozása a 22 kötetes munka, amely tájegységenként mutatja be a Monarchia népeit, földjét, kultúráját.

Brehm: Az állatok világa — a 19. század kiváló tudósának, remek stílusú ismeretterjesztőjének 19 kötetes örökbecsű művét tartalmazza. A kor jeles hazai tudósai fordították, magyar vonatkozású fejezetekkel egészítették ki. Az állatvilágról szóló ismeretek utánozhatatlanul gazdag tárháza még ma is.