Hírarchívum

2014.07.07 

Új technológia!

A közelmúltban állítottuk hadrendbe legújabb digitalizáló módszerünket, amelyet panoráma fotó szkennelésnek nevezhetünk.

Olyan tárgyak nagy felbontású, kétdimenziós digitalizálása vált ezzel lehetővé, amik korábban semmilyen más technológiával nem: hatalmas méretű, illetve helyükről el nem mozdítható térképek, tervrajzok, festmények, vagy akár szobrok, domborművek, épületrészletek.

Vállaljuk bármilyen vertikálisan elhelyezkedő, vagy felfüggeszthető, megfelelően bevilágítható objektum egyedi vagy tömeges helyszíni felvételezését, keressen minket! Bővebben...

2014.02.21 

Új szolgáltatásunk: MAPIRE – A Habsburg Birodalom történelmi térképei

Örömmel közöljük, hogy elkészült, és a nyilvánosság számára mától hozzáférhető a MAPIRE (Historical MAPs of the Habsburg EmpIRE) honlap. A honlap célja a Habsburg Birodalom törtélnelmi térépeinek összegyűjtése és modern térinformatikai eszközökkel való megjelenítése. A régi térképek a mai térképeken (Google vagy OpenStreetMap) való publikálása akár 3 dimenzióban is lehetséges. A honlapon jelenleg a 2. katonai felmérés teljes anyaga található. Hamarosan várható az 1. és a 3. katonai felmérés, valamint a kataszteri térképek, pl. Horvátország

A publikálás nemzetközi együttműködés keretében valósult meg és kerül folyamatosan továbbfejlesztésre. A projekt résztvevői az ARCANUM Adatbázis Kft mellett:

 • Österreichisches Staatsarchiv
 • Budapest Főváros Levéltára
 • Hadtörténeti Intézet és Múzeum
 • ELTE TTK Geofizikai és Űrtudományi Tanszék

A honlap jelenlegi elérhetősége: http://mapire.eu/hu/

A rendszer az ARCANUM szerverén üzemel, maguk a térképek a várható igen nagy látogatottság miatt, az AMAZON S3 cloud szolgáltatáson találhatóak.

Jó szórakozást!

2014.01.17 

Termékeink és a Windows 7, Windows 8

 • Részletek: Telepítés és konfiguráció
 • Windows 8 32 bit alatt termékeink beavatkozás nélkül futnak.
 • Windows 8 64 bit alatt a Windows 7-tel azonos módon kell beállítani a kompatibilitást.
 • Windows 8.1 32 bit alatt termékeink beavatkozás nélkül futnak.
 • Windows 8.1 64 bit alatt a Windows 7-tel azonos módón kell beállítani a kompatibilitást.

Figyelem! Sajnos a BibliaTéka termékünk Windows 8.1 alatt nem fut.

2013.06.16 

Új helyre költöztünk!

1112. Budapest, Igmándi u. 40.

Megközelíthetőség

2013.06.14 

Tartalmak a digitális térben – digitális jelen‐lét konferencia

Április 19-én került megrendezésre az Arcanum idei digitalizálási konferenciája, hagyományosan a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál keretei között. Az érdeklődésre idén se lehetett panasz, több mint 200-an voltak kíváncsiak az előadásokra és sokan sajnos nem is fértek be a terembe. Többek között az ő kedvükért tesszük közzé az elhangzott előadások összefoglalóit.


2013.05.07 

Megújult az evangélikus adatbázis

Május folyamán az Evangélikus Digitális Könyvtár közel kétszeres tartalombővülésen esett át és immár levéltári tartalmakkal kiegészülve MAGYAR EVANGÉLIKUS DIGITÁLIS TÁR néven él tovább.

A tartalmi bővüléshez új megjelenés és az Arcanum legújabb internetes szoftverkörnyezete is társult, ami reményeink szerint még egyszerűbbé és kellemesebbé teszi majd a böngészést.

Új tartalmak a teljesség igénye nélkül:

 • Evangélikus Közgyűlési Jegyzőkönyvek 1843-1961
 • Evangélikus Őrálló 1905-1918 hetilap
 • Muzeális könyvek a 18. századból
 • Gyülekezettörténeti művek
 • Énekeskönyvek - Agendák

apps.arcanum.hu/evangelikus

2013.02.22 

40 új kiadvánnyal bővült a Webáruház kínálata

Februárban kiadvány formájában is elkészültek a 2012-es évben digitalizált nagy könyv- és folyóirat sorozatok, amelyek már megvásárolhatóak a Webáruházon keresztül. Részletesebb információkat az ARCANUM KÖRLEVELEK menüpont alatt letölthető katalógusban, vagy a Webáruházban talál.


Ars Hungarica 1973–2008
Atheneum 1892–1947
Állami Zárszámadás 1868-1955
Bölcseleti Folyóirat 1886-1906
Borászati Lapok 1858-1943
Egyháztörténeti emlékek a magyarországi hitújítás korából (1520–1551)
Dunántúli Református Egyházkerület Jegyzőkönyvei 1843-1949
Földrajzi Közlemények 1873-2010
Folia Archeologica 1939-2010; Folia Historica 1972-2011
Hivatalos Közlöny 1893-1944
Honismeret 1972-2012
Igazságügyi Közlöny 1892-1948
Irodalomtörténet 1912-2010
Katona István: Historia Critica Regnum Hungariae
Központi Értesítő 1876-1947
Köztelek 1891-1944
Külgazdaság 1957-2011
Keresztény Magvető 1861-2010
Kertészeti Folyóiratok
Kormányjelentés és Statisztikai Évkönyv 1898-1941
Kormánylap 1850-1859
Magyar Iparművészet 1897-1944
Magyar Katonai Közlöny 1908-1930; Magyar Katonai Szemle 1931-1944
Magyar Kultúra 1913-1944
Magyar Mérnök és Építész-Egylet Közlönye 1867-1944
Magyar Művészet 1925-1949
Magyar Sion 1863-1904
Matematikai és Természettudományi Közlemények 1861-1944; Matematikai és Természettudományi Értesítő 1882-1943
Monumenta Hungariae Historica - Magyar Történelmi Emlékek
Múzeumi és Könyvtári Értesítő 1907-1918
Művészet 1902-1918
Néptanítók Lapja 1868-1941
Pannonhalmi Szemle 1926-1944; Pannonhalmi Füzetek 1928-2004
Religio 1841-1930
Századok 1867-2010
Történelmi Szemle 1912-2010; Világtörténet 1979-2009
Tenger 1911–1944
Tudományos Gyűjtemény 1817-1841
Tudománytár 1834-1844
Turisták Lapja 1889-1942
Vízügyi Közlemények 1879-2005
Zenetudományi Dolgozatok 1979-2009; Musicalia Danubiana 1-24.
2012.04.25 

Szellemi örökségünk digitális megőrzése szakmai konferencia

Sikeresen zárult az Arcanum és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete által szervezett konferencia. Közel 200-an látogattak el a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál keretében megrendezett szakmai konferenciára. A nagy érdeklődésre való tekintettel az előadások prezentációit, illetve a rendezvényről készült videókat is közzétesszük.
2012.01.09 

Interneten a NEFMI-MaNDA együttműködésével készült adatbázis

Az ARCANUM Adatbázis Kft., a múlt évben együttműködést ajánlott a NEFMI részére, melynek keretében mintegy 250.000 oldal digitalizálasa készült el. A projektben, a NEFMI felkérésére, az alábbi intézmények vettek részt:

Pannonhalmi Főapátság Könyvtára
Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Könyvtára
Evangélikus Országos Könyvtár
Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár
Erdélyi Református Egyházkerületi Levéltár
Pápai Református Gyűjtemények Könyvtára
Ráday Könyvtár
Fórum Kisebbségkutató Intézet

A feldolgozás fontos célja a digitalizálandó anyagok és az intézményi sokféleség bemutatása. Így digitalizálásra kerültek folyóiratok, névtárak, iskolai értesítők, egyházkerületi jegyzőkönyvek, főiskolai évkönyvek és természetesen hagyományos könyvek is. A munka elvégzése közben létrejött a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet (MaNDA), így a digitális anyagok ennek gyűjteményét is gazdagítják. A szolgáltatás szabadon hozzáférhető a http://www2.arcanum.hu/2011 címen.
2012.01.09 

Elindult az Arcanum Digitális Tudománytár (ADT)

Örömmel közöljük, hogy az EISZ konzorciumi tagok részére hozzáférhető az Arcanum Digitális Tudománytár. Az adatbázis mintegy 1,5 millió oldalnyi anyagot tartalmaz, az alábbiak szerint:

Magyar Könyvszemle 1876–2006
Egyetemes Philológiai Közlöny 1877–1948
Filológiai Közlöny 1955–2009
Budapesti Szemle 1857–1940
Magyar Filozófiai Szemle 1957-2009
Katolikus Szemle 1887–1944
Protestáns Szemle 1889–1945
Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 1843–1919
Dunántúlis protestáns Lap 1890–1945
Vasárnapi Ujság 1854–1921
Magyar Szemle 1927–1944
Városi Szemle 1908–1948
Társadalmi Szemle 1931–1998
Aetas 1985–2009
Múltunk 1989–2010
Belügyi Közlöny 1896–1953
Pénzügyi Közlöny 1874–1948
Közgazdasági Szemle 1877–2009
Földrajzi Értesítő 1951–2009
Értekezések a történettudomány köréből 1867–1918
Fons 1994–2010
Hadtörténeti Közlemények 1888–2009
Magyar Történelmi Tár 1855–1934
Századok 1867–2009
Levéltári Szemle 1951–2010
Levéltári Közlemények 1923-2009
Huszadik Század 1900-1949
Ethnographia 1890–2008
Néprajzi Értesítő 1900–2008
Nyelvtudományi Közlemények 1862–2008
Magyar Nyelv 1905–2010
Magyar Nyelvőr 1872–2009

A szolgáltatás az http://adt.arcanum.hu címen érhető el, az EISZ konzorciumi tagok bejelentett IP címtartományairól
2011.12.07 

Változás a Webáruházban!

Kedves vásárlóink az egyszerűség kedvéért, megszüntettük a regisztrációt és a bejelentkezést. Mostantól bárki egyszerűen és gyorsan vásárolhat.
2011.11.14 

Megjelent az Acta Rákócziana!

A Magyar Országos Levéltár e lemezen a Károlyi Sándor által az Acta Rákócziana sorozatban (MOL, P 396 - 1.) összegyűjtött iratok digitális másolatait adja közre - közel 30 000 felvételen - a szatmári békekötés 300. évfordulója alkalmából. Károlyi Sándor (1669-1743) a Rákóczi-szabadságharc (1703-1711) egyik legaktívabb fővezére volt. Nagy szerepe volt a harcokat lezáró, 300 évvel ezelőtt megkötött szatmári béke (1711) megteremtésében. Az általa összegyűjtött iratok a Rákóczi-szabadságharc majd minden problémakörét felölelő, egyedülállóan gazdag forrásegyüttest alkotnak. A lemezen a Károlyi család nemzetségi levéltára missilis gyűjteményének (P 398) Rákóczi-kori levelei mellett, mintegy ráadásként, a Károlyi levéltár eddig még publikálatlan mustrakönyvei is megtekinthetők.
2011.09.23 

Tovább bővült a Magyar Múzeumi Képeslap Katalógus!

Újabb 60,000 db képeslappal bővítettük a Katalógust, immár 210,000 darab képeslap érhető el ezen a portálon. Ebben az évben a Zempléni Múzeum gyűjteményeivel gazdagodott a Katalógus. http://muzeum.arcanum.hu/kepeslapok


Újonnan elérhetõ témakörök

Magyar települések 1945 után Botanika Színház – színészek
Történelem - háborúk Állatvilág Zene
Vallás Humor Irodalom
Reklám Divat  

További nagyobb témakörök

Magyar települések 1945 elõtt Vendéglátás Történelem
Fürdõk Közlekedés Néprajz
Barlangok Bányászat Sport
Gazdaság Piacok Híres emberek
Várak Mezõgazdaság Foglalkozások
Ipar Kiállítások - vásárok  
2011.02.01 

Digitalizáltassa könyveit robotszkennerrel!

Bevezető áron, oldalanként 50 Ft-ért! Hívjon minket!

2010.10.01 

Jó hír MacIntosh és Linux felhasználóknak!

Régi vágyunk teljesülhet: a következő linken elérhető cross over Mac és cross over Linux programok segítségével Windows operációs rendszer telepítése nélkül futtathatók* termékeink Intel OS X Mac és Linux rendszerek alatt. Áruk 40 USD. www.codeweavers.com

* A programot nem teszteltük, egy kedves felhasználónk számolt be jó tapasztalatairól használatával kapcsolatban. Van letölthető, kipróbálható verziója a programoknak, javasoljuk, a megvásárlás előtt mindenképpen próbálja ki! Az esetleges inkompatibilitásból eredő problémákért semmilyen felelősséget nem vállalunk, és technikai tanácsadással sem tudunk szolgálni ezzel kapcsolatban!