Referenciák és üzleti partnerek

A nagyközönség számára leginkább reprezentáns kiadói tevékenységünk mellett, már a kezdetektől fogva ugyanilyen jelentőségű számunkra nagy nemzeti memória-intézményeinkkel, az ő megbízásukból végzett digitalizálási és publikálási munkánk is. Partnereink megelégedettségét mutatja, hogy a legtöbb kapcsolat ma is élő, sőt mostanra szinte minden jelentősebb állami közgyűjteménnyel van már közös munkánk.

Kiemelt partnereink:

Magyar Országos Levéltár

 • Királyi Könyvek
 • Illésy gyűjtemény
 • A középkori Magyarország Levéltári Forrásainak Adatbázisa
 • Minisztertanácsi ülések napirendi pontjai
 • Urbaria et Conscriptiones
 • 1715-ös összeírás
 • Mária Terézia Úrbéri Tabellái
 • Codex Diplomaticus
 • MOL digitális könyvtára
 • MOL Térképtára gyűjteményi adatbázis

Budapest Főváros Levéltára

 • BFL régi térképei gyűjteményi adatbázis
 • Pest város Építő Bizottmánya gyűjteményi adatbázis
 • Magyar Levéltári Portál
 • Bp. főváros közgyűlési jegyzőkönyvei gyűjteményi adatbázis
 • 1956-os bírósági perek adatbázisa
 • Fogolytörzskönyvek és nyilvántartások
 • Árvaszéki perek

Országgyűlési Könyvtár

 • PRESSDOK
 • Országgyűlési Napló, irományok, dokumentumok 1861-1990
 • Parlamenti Napló 1990-2010
 • Hungaricana a Közgyűjteményi Portál

Országos Széchényi Könyvtár

 • OSZK kéziratos térképei gyűjteményi adatbázis
 • Magyar Nemzeti Bibliográfia
 • Nemzeti Periodika Adatbázis
 • Magyar Elektronikus Könyvtár
 • Képeslapok gyűjteményi adatbázis
 • OSZK Kézirattára I-II. gyűjteményi adatbázis
 • Magyar Könyvszemle 1876-2006
 • Régi Magyar Könyvtár I.

Magyar Szabadalmi Hivatal

 • Publikus Iparjogvédelmi Adatbázis Család (PIPACS)

Magyar Országos Közjegyzői Kamara

 • Magyar Közjegyzők Közlönye
 • A Magyar Országos Közjegyzői Kamara és a területi kamarák iratainak történeti adatbázisa

Magyar Távirati Iroda

 • MTI Kőnyomatos hírek 1920-1949; 1956

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum

 • Magyarország katonai felmérései
 • HM-HIM kéziratos térképei gyűjteményi adatbázis
 • Hadtörténelmi Közlemények 1888-2009
 • HM-HIM levéltári kiadványai
 • Fotógyűjtemények

Magyarországi Evangélikus Egyház

 • Magyar Evangélikus Digitális Tár
 • Őskereső anyakönyvi adatbázis

Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány

 • Magyarország politikai évkönyve 1988-2009
 • Magyarország évhuszadkönyve

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

 • EISZ program
 • Kempelen Farkas Digitális Tankönyvtár

Neumann-ház

 • NDA projekt

Damjanich János Múzeum

 • Magyar digitális Múzeumi Könyvtár / megyei múzeumok

Duna Múzeum

 • Magyar digitális Múzeumi Könyvtár / szak múzeumok

Petőfi Irodalmi Múzeum

 • Magyar digitális Múzeumi Könyvtár / országos múzeumok

Iparművészeti Múzeum

 • Ingó Műemlékek leltára
 • Iparművészeti mintalapok digitalizálása

Zempléni Múzeum

 • Országos Képeslap Katalógus

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum

 • Múzeumi látványdigitalizálás
 • Aprónyomtatvány gyűjteményi adatbázis
 • Plakáttár gyűjteményi adatbázis
 • Térképtár gyűjteményi adatbázis

Budapesti Történeti Múzeum

 • Plakáttár gyűjteményi adatbázis

Önkormányzati Levéltárak Szövetsége és annak tagintézményei

 • Kéziratos térképek digitalizálása
 • XIX. századi kataszteri térképek internetes publikálása
 • MDP-MSZMP iratok gyűjteményi adatbázisai
 • Megyei közgyűlési jegyzőkönyvek gyűjteményi adatbázisai

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

 • Budapest történetének bibliográfiája
 • Irodalmi bibliográfia
 • Szociológiai bibliográfia
 • MTDA — Szociológia
 • Fényes Elek: Magyarország geográfiai szótára CD-ROM
 • Vályi András: Magyarország leírása CD-ROM
 • Budapest fotógyűjtemény

MTA Nyelvtudományi Intézet

 • A magyar nyelv értelmező szótára
 • MNSZ adatbázis
 • Nyelvtudományi Közlemények 1862-2008

MTA BTK Történettudományi Intézet

 • Hódoltság kora digitális szakkönyv gyűjtemény
 • Századok 1867-2009
 • Történelmi Szemle
 • Világtörténet
 • História

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

 • Történelmi térképek online geoinformatikai szolgáltatása

Magyar Mezőgazdasági Múzeum

 • Képzőművészeti gyűjtemény online katalógusa
 • Magyar múzeumi internetes képeslap katalógus

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

 • Magyar múzeumi internetes képeslap katalógus

MTA Néprajzi Intézet

 • MTA Néprajzi Intézet kiadványai
 • Magyar Néprajz; Néprajzi Lexikon

MTA Zenetudományi Intézet

 • Vargyas: Magyarság Népzenéje
 • Bukovinai székely betlehemesek

Axel Springer

 • TVR Hét
 • Lakáskultúra

Magyar Hírlap

 • Napilap adatbázis

Népszava

 • Népszava adatbázis

Magyar Rádió Rt.

 • Krónika adatbázis

Akadémiai Kiadó

Pytheas Kiadó

Geomédia

Canon Hungária

Nemzetközi Partnereink:

Horváth Nemzeti Levéltár

 • Horvát kataszteri térképek
 • Archivski Vjesnik 1899-2008

Orszták Nemzeti Levéltár

 • MAPIRE a Habsburg Birodalom térképei adatbázis

Bécs Város Levéltára

 • Osztrák történeti városatlaszok DVD

Eperjesi Egyetem

 • Dikális összeírások gyűjteménye
 • Thököli és Rákóczi szabadságharc iratai (MNL MOL G szekció)
 • Zsidó, cigány és nemesi összeírások

Royal Irish Academy

 • Ír történeti városatlaszok DVD